De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mark Rutte ´´Brief aan alle Nederlanders´´/Rutte zet aan tot xenofobie en racisme

Mark Rutte ´´Brief aan alle Nederlanders´´/Rutte zet aan tot xenofobie en racisme

zondag 29 januari 2017 23:25
Spread the love

MARK RUTTE ´´BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS´´/RUTTE ZETAAN TOT XENOFOBIE EN RACISME-INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/mark-ruttebrief-aan-alle-nederlandersrutte-zet-aan-tot-xenofobie-en-racismeingezonden-stuk/

VOORAF

Nu de PVV bij de komende verkiezingen de grootste dreigtte worden (1), doet Mark Rutte, premier van het Koninkrijk derNederlanden, er alles aan, Wilders naar de kroon te stijgen.Zijn laatste hoogstandje (of liever gezegd, laagstandje), iszijn in alle landelijke dagbladen gepubliceerde ´´Brief aan alleNederlanders´´ (2), waarin Rutte de strijd aanbindt tegen alles wat volgens hem mis is in de Nederlandse samenleving.De verloedering, het asociale gedrag. ¨(3)
Nog afgezien van het feit, dat die zogezegde ´´verloedering´´volgens mij niet zo nieuw is, maar van alle tijden, valt er nogiets op.Die verloedering lijkt samen te hangen met de komst van´´niet westerse´´ migranten, op wie Rutte opschaamteloze wijze de aanval opent.
Gelooft u mij niet`.Dan ga ik uit zijn epistel citeren
´´We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.´´ (4)
c
Duidelijke taal, toch!Rutte´s ´´Brief aan alle Nederlanders´´ is helemaal niet gerichtaan alle INWONERS van dit land, maar aan WITTE Nederlanders.Op de ´´niet westerse´´ wordt de aanval geopend en er wordtnet gedaan alsof zij het asociale gedrag in dit land gebracht hebben.
Zijn alle allochtonen soms  homofoobZijn er geen witte ´´potenrammers´´ in dit landVallen alle allochtonen ´´vrouwen in korte rokjes´´lastig of zijn er misschien ook witte aanranders/lastigvallersvan vrouwen.Of uitjouwers van vrouwen!
Volgens ingelichte, betrouwbare bronnen, is er gelukkigveel verzet tegen deze Rutte xenofobie gekomen.Ingezonden brieven naar de NRC, waarvan demeerderheid kritisch, die hunverontwaardiging/afschuw over Rutte´s xenofoberazernij uitspraken. (5)Ook kwamen er een aantal kritische stukken, waarvanenkelen genoemd in noot 6Micha Wertheim schreef een geestige satirische variantop Rutte´s Brief, getiteld ´´Aan Bijna alle Nederlanders´´ (7)

KUDOS!
Dat geeft de burger dan weer moed.

Maar misschien moeten we ook niets anders verwachten vanRutte, die immers in 2007 is veroordeeld wegens aanzetten totdiscriminatie! (8)

Maar gevaarlijk is dit xenofoob gestook wel!De ´´reguliere´´ politiek is de afgelopen jaren, onderinvloed van het Wilders discours, al zo sterk opgeschovenin xenofobe richting. (9)Een zich ´´links´´ noemende partij als de SP, waarvantoch solidariteit te verwachten zou zijn, neemt nadrukkelijkgeen deel aan de anti racismestrijd! (10)

De president van het machtigste land ter wereld, dieeen Islamofobe en xenofobe diehard is……(11)
Gevaarlijk, gevaarlijk…………….

Om een bijdrage te leveren, heb ik naar een aantal<kranten een Ingezonden Stuk gestuurd, getiteld´´Rutte´s ´´Brief aan alle Nederlanders´´ zet aan totxenofobie en racisme´´
Of het wordt gepubliceerd, weet ik niet, maar in iedergeval hier met u gedeeld

Zie direct hieronder mijn Ingezonden stuk.
Daaronder het notenapparaatEn daaronder de tekst van zowel de brief vanRutte als het nieuwsbericht van zijn veroordelingwegens het aanzetten tot discriminatie.

Astrid Essed

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie

Nu de racistische PVV van G. Wilders bij de aanstaande verkiezingende grootste dreigt te worden,tracht de premier der Nederlanden, M Rutte, hem naar de kroonte steken met een vodschrift ”Brief aan alle Nederlanders”, dat aanelkaar hangt van demagogie en xenofobie.Deze brief, ogenschijnlijk gericht aan ”alle Nederlanders”, is in werkelijkheidbedoeld voor witte Nederlanders, die kennelijk door Rutte als de enigeechte worden gezien.Hij begint over zaken, die mis zijn in Nederland, zoals asociaalgedrag [dat volgens mij een probleem is van alle tijden, maar datdaargelaten], wat ieder weldenkend mens afwijst.Om vervolgens de aanval te openen op ”niet westerse” migranten,door te suggereren, dat zij kampioen asociaal gedrag zijn.Zijn alle migranten homofoob? Heeft Rutte nooit gehoordvan witte potenrammers. Jouwen alle migranten vrouwen inkorte rokjes uit? Heeft Rutte nooit gehoord van witte aanranders/lastigvallers van vrouwen?Het ergste is nog, dat hij zich openlijk xenofoob toont, door meete gaan in de witte, racistische mantra”als je het hier niet bevalt, vertrekdan”Een schande, dat de premier van een land openlijk migranten aanvalten xenofoob discours stimuleert.Maar niet echt verbazingwekkend uit de mond van Rutte, diein 2007 is veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie.Wel triest en gevaarlijk, dat xenofobie nu de politiek-maatschappelijketoon is in Nederland en dat niets is geleerd uit de lessen van het verleden.

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

(1)

PEILINGEN OP 29 JANUARI 2017

http://frontbencher.nl/ peilingen/

 • Tweede Kamer12 sep. 2012
 • I&O Research16 jan. 2017
 • EenVandaag17 jan. 2017
 • TNS NIPO17 jan. 2017
 • IPSOS19 jan. 2017
 • Maurice de Hond29 jan. 2017
  • Logo PVV
   • 15
   • 26
   • 29
   • 30
   • 27
   • 33
  • Logo VVD
   • 41
   • 26
   • 23
   • 29
   • 27
   • 24
  • Logo GroenLinks
   • 4
   • 19
   • 13
   • 14
   • 12
   • 16
  • Logo CDA
   • 13
   • 15
   • 18
   • 16
   • 18
   • 16
  • Logo D66
   • 12
   • 13
   • 15
   • 15
   • 18
   • 14
  • Logo SP
   • 15
   • 10
   • 15
   • 13
   • 11
   • 11
  • Logo 50PLUS
   • 2
   • 7
   • 9
   • 9
   • 10
   • 10
  • Logo PvdA
   • 38
   • 17
   • 11
   • 12
   • 11
   • 10
  • Logo ChristenUnie
   • 5
   • 5
   • 7
   • 6
   • 6
   • 5
  • Logo PvdD
   • 2
   • 5
   • 5
   • 3
   • 4
   • 4
  • Logo SGP
   • 3
   • 4
   • 4
   • 3
   • 5
   • 3
  • Logo overig

(2)

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(3)

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(4)

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(5)

NRCWAT ONZE LEZERS VINDEN VAN DE OPEN BRIEFVAN RUTTE23 JANUARI 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/23/reacties-van-lezers-op-brief-rutte-6364086-a1542633

(6)

JOOP.NLDE GEHEIME BOODSCHAP VAN PREMIER RUTTEMILOUSKA MEULENS23 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/dit -is-de-boodschap-die-rutte-tus sen-de-regels-verstopt

VOLKSKRANTDE WOORDEN ´´NORMAAL DOEN´´ ONDERMIJNENONS ALLEMAALMARGRIET  OOSTVEEN25 JANUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/opini e/margriet-oostveen-de-woorden -normaal-doen-ondermijnen-ons- allemaal~a4452897/ 

GRAPRVINE PUBLICATIONSPLEUR OP (2)28 JANUARI 2017

http://thegrapepub.com/?p=1997

JOOP.NLHET STAAT ER ECHT-RUTTE IS ONREDELIJKJAN OVERWIJK29 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/het-staat-er-echt-rutte-is-onredelijk

(7)

VRIJ NEDERLANDAAN BIJNA ALLE NEDERLANDERSMICHA WERTHEIM23 JANUARI 2017

https://www.vn.nl/aan-bijna-alle-nederlanders-micha-wertheim/

(8)

NU.NLRECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE29 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/algemeen/1082182/rechtbank-rutte-zette-aan-tot-discriminatie.html

(9)

OVERNAME VAN HET WILDERS DISCOURS DOOR´´REGULIERE´´ POLITIEKE PARTIJENZIE NOOT 6 VAN ARTIKEL
´´WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUSVAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJKLAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/wilders-voor-de-vierde-keer-politicus-van-het-jaarnederland-is-een-gevaarlijk-land-geworden/

(10)

KLAAR OM TE KNOKKEN/SP LAAT HET AFWETENIN DE STRIJD TEGEN HET WILDERS FASCISME/BRIEF AAN EMILE ROEMERASTRID ESSED3 JANUARI 2017
http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/SPVERRAAD AAN ANTI RACISMESTRIJD/TWEEDEBRIEF AAN EMILE ROEMERASTRID ESSED15 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/

(11)

JOOP.NLMASSAAL PROTEST TEGEN MOSLIMBAN/RECHTERVOORKOMT TERUGSTUREN PASSAGIERS29 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/nieuws/massaal-protest-tegen-moslimban-rechter-voorkomt-terugsturen-passagiers

EXPLOSIES VAN BOOSHEID TEGEN TRUMPEN ZIJN AKELIGE BELEIDPETER STORM29 JANUARI 2017

http://www.ravotr.nl/2017/01/29/explosies-van-boosheid-tegen-trump-en-zijn-akelige-beleid/

THE HUFFINGTON POST9 OUTRAGEOUS THINGS DONALD TRUMP¨HAS SAID ABOUT LATINOS

http://www.huffingtonpost.com/entry/9-outrageous-things-donald-trump-has-said-about-latinos_us_55e483a1e4b0c818f618904b

MARK RUTTE

BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees- hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/ uploads/2017/01/briefvanmark. pdf

Aan alle Nederlanders,
 
Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?
 
Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.
 
U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.
 
We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.
 
Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.
 
In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.
 
De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?
 
Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?
 
Groet,
Mark Rutte

handtekening

   

NU.NLRECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE29 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/algemeen/ 1082182/rechtbank-rutte-zette- aan-tot-discriminatie.html

Rechtbank: Rutte zette aan tot discriminatie 

 Gepubliceerd: 19 mei 2007 10:03Laatste update: 19 mei 2007 13:47

HAARLEM – VVD-leider Mark Rutte heeft als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Dit oordeel heeft de rechtbank van Haarlem geveld over een oproep van Rutte. 

Hij vroeg begin 2003 aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken heeft zaterdag een bericht hierover in de GPD-kranten bevestigd.

In 2003 was Rutte staatssecretaris op dat departement. Hij adviseerde toen de gemeenten om de ongeveer 25.000 Somalische inwoners te traceren en op eventuele fraude te controleren. Aanleiding waren enkele fraudegevallen waarin Somaliërs die in het Verenigd Koninkrijk werk hadden gevonden ten onrechte in Nederland nog een bijstandsuitkering ontvingen.

Volgens de rechtbank in Haarlem was het verzoek van Rutte aan de gemeenten discriminatoir en in strijd met de grondwet. De rechtbank spreekt van “discriminatie naar ras, omdat het hier een groep mensen van Somalische afkomst betreft, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen”.

In een brief adviseerde toenmalig staatssecretaris Rutte hoe gemeenten inwoners van Somalische afkomst konden achterhalen door te zoeken op de geboorteplaats van hun inwoners. Zaten deze mensen ook nog eens in de bijstand, dan werd de gemeente geadviseerd hen extra te controleren.

Zaak

De rechtbank in Haarlem deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Somalische man die werd gecontroleerd op fraude nadat hij op straat op grond van uiterlijke kenmerken door sociale rechercheurs staande was gehouden. De man weigerde vervolgens rechercheurs toegang te geven tot zijn woning, waarna hij zijn uitkering verloor. Hij vocht dit aan en heeft nu gelijk gekregen van de rechter.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft de uitspraak geen gevolgen voor de praktijk. Gemeenten zijn sinds 2004 namelijk zelf verantwoordelijk geworden voor het opsporen van fraude met bijstand.

Reactie

Mark Rutte vindt dat gemeenten gericht onderzoek naar fraude moeten kunnen doen onder bevolkingsgroepen. Rutte zei dat zaterdag in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. “Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen.”

Door: ANP

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!