De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Marghem en haar nucleaire “echokamer”

Marghem en haar nucleaire “echokamer”

woensdag 27 mei 2015 11:51
Spread the love
Ongetwijfeld vragen vele parlementariërs, waarnemers en andere burgers
zich af wat minister Marghem vorige week bezielde om te volharden in haar leugens
en waarom ze haast ostentatief opgelegde procedures en zelfs wetgeving
negeert omtrent de levensduurverlenging van de Doel 1 en 2
kernreactoren.

Sta me toe een beredeneerd gokje te wagen:
minister Marghem zit in een nucleaire echokamer. Een wat? In het Engels
is het een begrip: de echokamer (Echo Chamber) is een situatie waarin
informatie en ideeën worden versterkt door ze binnen een gesloten
systeem te herhalen en door te geven, terwijl andere, tegenstrijdige
gezichtspunten worden gecensureerd of buitengehouden.

Marghem gaat zelfs nog verder: ze houdt informatie achter voor het
parlement en manipuleert datgene wat wel vanuit haar echokamer naar
buiten komt. Het ‘Doel’ heiligt de middelen, kennelijk.

Het
gevaar? Een officiële onderzoekscommissie van de Japanse regering wees
de geslotenheid en samenzwering tussen de eigenaar van de kerncentrale
TEPCO, de overheid en de toezichthouder aan als een belangrijke oorzaak
van de kernramp in Fukushima in 2011. De regulator, veelal bestaande uit
ex-werknemers van kerncentrales, liet bijvoorbeeld controles met
betrekking tot veiligheid van de reactoren over aan TEPCO zelf. Zo bleef
(en blijft) de nucleaire sector zichzelf en iedereen eromheen
overtuigen dat kerncentrales veilig zijn, en werden risico’s
gebagatelliseerd. En toen gebeurde Fukushima, een kernramp van
Tsjernobyl-omvang.

Marghem en anderen in haar echokamer hebben
de lessen van Fukushima duidelijk niet geleerd. Ze blijven hard tegen
elkaar roepen dat de bejaarde Doel 1 en 2 reactoren veilig zijn, en
horen in de echo terug dat een milieueffectrapport en publieke
consultatie onnodig zijn. Daarbij hun wettelijke plichten en internationale verdragen negerend.

Kan het Marghem dan echt niet schelen dat Belgie bij een mogelijke kernramp failliet gaat? Is zij bereid een stad als Antwerpen op het spel te zetten om haar politieke gelijk te halen?

Premier
Michel laat best Marghem’s echokamer zo snel mogelijk openbreken. De
buitenwereld is al bezig over te schakelen op hernieuwbare energie. Ook
België zou beter op een schone en veilige manier zijn
energiebevoorrading zeker stellen. Dat is nog beter voor de economie
ook.

Rianne Teule, campagnedirecteur Greenpeace België.

take down
the paywall
steun ons nu!