De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Marc Verminck & Johan Van Looveren presenteren ‘Generositeit’

Marc Verminck & Johan Van Looveren presenteren ‘Generositeit’

donderdag 18 april 2013 17:31
Spread the love

Op 17 april 2013 werd het boek Generositeit voorgesteld aan het publiek tijdens een boekpresentatie op de LUCA-campus Sint-Lukas Brussel.Eerder werd het boek ook al voorgesteld door filosoof Ger Groot tijdens het programma Joos op Radio 1.


‘Generositeit’ een essayistisch-artistiek werkstuk

Generositeit gaat over generositeit in al haar gestalten en betekenissen. In woord en in beeld. Dit essayistisch-artistiek werkstuk is een ‘Gesamtwerk’ van schrijvers allerlei (romanciers, filosofen, antropologen, psychoanalytici enz.), van kunstenaars en van vormgevers.

Gaandeweg werd duidelijk hoe complex dit begrip eigenlijk wel is. Hoe mondiaal, ‘transcultureel’, het zelfs is. De auteurs zijn die complexiteit niet uit de weg gegaan. Integendeel, ze hebben het diverse historische, culturele, semantische, artistieke betekenisveld en de zeer uiteenlopende praktijken van generositeit proberen te ontsluiten.

Dit boek gaat over geven en schenken, over delen en verdelen. Over geven in al zijn mogelijke complexe, historische, culturele betekenissen, betekenisstrengen, varianten en (neven-)effecten. Over de gift, de wedergift, de gulheid, over liefde, maar ook over verdelen als zaaien van verdeeldheid, over liefdevolle en ravissante giften, over gratuite maar ook over giftige geschenken, over de testamentaire gift, over schenken en schenden, gave en overgave, dankbaarheid, onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid, over onbevangen ontvankelijkheid, maar ook over berekenend geven, gecalculeerd weldoenerschap, over eros, filia, agapè enz.

Een waar waagstuk was ook het haast onmogelijke antwoord op de vraag of en hoe kunst, niet zomaar in haar beelden of evocaties van generositeit, maar door haar bestaan zelf  ‘genereus’ kan zijn. Misschien dat kunst de wereld weliswaar niet kan ‘redden’, maar dat zij door haar (onbedoelde) genereuze vermogen de wereld wel beter kan maken. Maar was dat laatste niet altijd reeds het geval? Dit alles maakt dat dit boek voorzeker exclusief mag heten.

Met bijdrages van:

Barbara Verstraete, Herman De Dijn, Mathieu V. Staelens, Stefan Hertmans, Marc De Kesel, Geert Goiris & Ortwin de Graef, Willem Elias, Peter Jacquemyn, Berlinde De Bruyckere & Caroline Lamarche, Fons Van Coillie, Hubert Dethier, Wis Jacobs, Marc Verminck, Rinus Van de Velde, Mark Kinet, Ger Groot, Philippe Van Parijs, Johan Leman, Antoon Vandevelde, Thierry De Cordier, Sammy Ben Yakoub & Edith Doove, Layla Aerts & Katrien Vanderbiest en Martha Verschaffel


Bestellen

‘Generositeit’ kost 26,95 EUR. Het boek wordt te koop aangeboden in de betere boekhandel en op de campus Sint-Lukas Brussel. Wie dit nummer online wil bestellen kan dit via ASP.


Eerdere publicaties van de redacteurs

De ‘plaats’ van de kunst (red. Marc Verminck)
Over de bestemming van het artistieke

Over Schoonheid (red. Marc Verminck )
Hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip

Onheil, pijn, bloed (red. Marc Verminck)
Voorstellingen van lijden

Als een gebroken spiegel Marc Verminck
Psychoanalytische beschouwingen over het kunstenaarsoeuvre’

Comme un miroir brisé Marc Verminck
Réflexions psychanalytiques sur l’oeuvre de l’artiste

Shaping Voices (red. Steven Devleminck, Inge Gobert, Johan Van Looveren)
Talking and thinking about Graphic Design

take down
the paywall
steun ons nu!