De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

MARC DE VOS, WINSTON CHURCHILL EN DE WETENSCHAPPEN
Arbeidsmarkt, Pensioenen, Begrotingstekort, Sociale zekerheid, Bedrijfswinsten, Belastingsontduiking, Notionele intrestaftrek, Web of science, Loonkosten, Competitiviteit -

MARC DE VOS, WINSTON CHURCHILL EN DE WETENSCHAPPEN

zaterdag 22 mei 2010 21:21
Spread the love

Marc De Vos, docent arbeidsrecht aan de UGent, voorspelt voor ons land wat Winston Churchill aankondigde aan de Britten in 1940: “Bloed, zweet en tranen” (De Morgen (21/5).

Krijgen we dus een nieuw soort wereldoorlog? Wie vandaag de vijand is, laat De Vos in het ongewisse. Maar het is nog véél erger, zegt hij, dan de besparing van 42 miljard die het Planbureau met zijn computer gesimuleerd heeft.

Wat De Vos voorstelt als oplossing is alleen voor insiders verstaanbaar: “competitiviteit, innovatie, ondernemerschap, loonkosten, langer werken, betere overheden”. “Bloed, zijnde de offers die noodzakelijk zijn (…). Zweet, zijnde …de organisatie en financiering van de sociale zekerheid te herijken (met één r – FR). “Tranen, zijnde de hervorming van de arbeidsmarkt, fiscaliteit en economie voor meer dynamiek”. Hij formuleert een groot aantal vragen, en: “dat alles kan dan naar een onafhankelijk orgaan gestuurd worden”. Wil het toeval dat Marc De Vos directeur is van “de onafhankelijke denktank Itinera”…

Dat de bedrijven naast collectieve ontslagen ook miljarden winsten boeken, daarover geen woord bij deze jurist en master of business administration (zie https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/16/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld  Weet hij niet dat de overheden nu al tussen 11,5 en 13,5 miljard cadeau doen aan de bedrijven (door lastenverlagingen e.d.; inbegrepen 4 miljard notionele intrestaftrek; cijfers van ACV en ABVV); dat belastingsontduiking nog zopas geschat werd op 20 miljard per jaar? Met deze cijfers zou het begrotingstekort niet alleen vlot opgeheven zijn, maar zouden we nog de uitkeringen en laagste pensioenen kunnen verhogen. Dat zou onmiddellijk ook tengoede komen aan de middenstand en de afzet van vele bedrijven. Die gedachten lijken taboe voor De Vos.

Om de wetenschappelijke waarde van onderzoekers te evalueren kijkt men meestal naar de internationale A1 publicaties, en het aantal maal dat deze geciteerd worden, zoals regelmatig gevolgd door de ISI Web of science. Voor een doctoraat worden meestal enkele A1 artikels geëist. Voor De Vos M* + arbeidsrecht, of labour, of law, vinden we nul (0) erkende internationale publicaties. De Vos publiceert wel enorm veel, in Knack, in kranten en tijdschriften en meerdere boeken die echter niet voldoen aan de strenge internationale criteria. Nu zou het kunnen dat in sommige vakgebieden minder hoge eisen gelden. Daarom zochten we ook bij andere humane wetenschappers, bijvoorbeeld Paul De Grauwe: 72 artikels, 316 citaties. Bij Marc Buelens: 14 artikels, 46 citaties; Koen Schoors, 11 artikels; Rik Pinxten 19 artikels, 8 citaties. De Gentse academische publicaties (A1, en andere) kan iedereen opzoeken op http://biblio.ugent.be/input. Yvan Van De Cloot, hoofdeconoom van het Itinera Instituut: nul internationale publicaties. Andere bekende namen die over economie schrijven: Geert Noels nul; Pascal Paepen nul; Nassim Nicholas Taleb (Black Swann Fund): 12 artikels, 7 citaties; Nouriel Roubini 41 artikels, 876 citaties. De Nobelprijswinnaars economie: Paul Krugman: 193 artikels in internationale tijdschriften, 6681 citaties. Joseph Stiglitz: 274, en 16700 citaties.

Is er nog kommentaar bij nodig?

22/5/10

take down
the paywall
steun ons nu!