De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mantelzorgers springen in de bres in Nederland

Mantelzorgers springen in de bres in Nederland

donderdag 20 januari 2022 19:17
Spread the love

Waar de professionele hulp tekortschiet in Nederland wegens gebrek aan personeel worden mantelzorgers nu ingeschakeld om hun taken op zich te nemen. De mantelzorgers zelf vrezen voor een verdere verhoging van de druk en nachtwerk. Op de koop toe is het werk gratis, en zal dit zo blijven.

Mantelzorgers hoeven geen familie te zijn van hun zorgbehoevende, het gaat meestal om mensen die dicht bij hen staan. Mantelzorgers zeggen niet vaak nee, want als zij uitvallen dan zijn zij echt de laatste mensen waarop de zorgbehoevende kan rekenen. Vaak gaat het over zorg door heen de dag.

Met de huidige maatregelen die op tafel liggen willen ze mantelzorgers opleiden voor enkele medische taken, dit is al mogelijk aan de Universiteit van Maastricht. Hier kunnen mantelzorgers basismedische taken leren zoals oogdruppellel, katheders en infusen plaatsen.

In Nederland is hiervoor een legaal kader, dit ontbreekt in België. De zorg is echter ook nijpend in België. Het grote probleem is eigenlijk dat je het vrijwilligerswerk van mantelzorgers gaat veranderen naar een job die niet betaald is.

Dit is een idee om de zorg betaalbaar te houden.

(bron: Trouw)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!