De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mano Mundo toegankelijk voor gehandicapten

Mano Mundo toegankelijk voor gehandicapten

zondag 8 mei 2011 10:53
Spread the love

“Wij zijn pluralistisch”, zegt Karla Christina. “Het gaat voor een deel over mensenrechten zoals het recht op moederschap, het recht op seksualiteit, tewerkstelling en aangepast wonen. Gehandicapten zouden in elk huis welkom moeten zijn, elk huis moet in principe toegankelijk zijn. Bij Persephone wordt gefocust op vrouwen omdat vrouwen specifieke problemen hebben. Om de vijf jaar is er een Briefschrijfactie waarbij we mensen mobiliseren om meer rekening te houden met mensen met een handicap.”

Actie ondernemen

Vorig jaar slaagde Persephone erin om twee vluchthuizen in België maatregelen te laten nemen. “Veel gehandicaptentoiletten zijn bijvoorbeeld gewoon kuiskoten of er zijn aangepaste toiletten voorzien maar dan in de kelder. Wij streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Wie wil kan deelnemen aan workshops zelfverdediging of handicap en moederschap.”

Voor meer informatie kan je terecht op www.persephonevzw.org

© 2011 – StampMedia – Erica Michiels

take down
the paywall
steun ons nu!