De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Manifestatie : Solidariteit met de volkeren van de Maghreb en de Arabische wereld.
Brussel, Maghreb, Solidariteit, Manifestatie, Arabische landen -

Manifestatie : Solidariteit met de volkeren van de Maghreb en de Arabische wereld.

zondag 30 januari 2011 12:36
Spread the love

Zondag 6 februari 2011

Brussel

Noordstation (14 uur) naar het Zuidstation.

* Voor een Maghreb, die democratisch is en die de politieke, burgerlijke, sociale, culturele en religieuze rechten van de volkeren erkent;

* Voor een volledige ondersteuning van de autonome volksbewegingen, waaraan de jongeren massaal deelnemen;

* Voor de vrijlating van alle politieke gevangenen, die van vroeger en die van vandaag. Wij eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de repressie voor de rechtbank worden berecht. Wij vragen de Belgische en Europese autoriteiten om een standpunt in te nemen en openlijk de aanhoudende repressie in de Maghreb en de Arabische wereld aanklagen. Hun stilzwijgen zal als medeplichtigheid en instemming worden beschouwd en iedereen zal zich dit weten te herinneren.

* Steun aan de eisen van de demonstraties : “Werk voor iedereen”, “Verdeling van de rijkdom onder allen en voor allen”,”Stop de corruptie en het nepotisme.” Ofwel : “Buiten !”

* Voor een echte bewustwording van de leefonzekerheid van het volk. Toegang voor alle burgers tot kwalitatieve openbare diensten, recht op gezondheid, huisvesting, onderwijs, opleiding en toegang tot informatie, zowel ginder als hier!

! Dringend !
Oproep ter ondertekening !
Wil je een van de ondertekenaars worden van de oproep voor de manifestatie op zondag 06/02/2011.
Voor solidariteit met de volkeren van de Maghreb en de Arabische wereld.
Stuur dan nu uw handtekening naar peace.paix@gmail.com
Nordine Saïdi
Woordvoerder van Egalité
GSM: 0476/84.19.69
info.egalite @ gmail.com
blog.egalite.be
egalite.be

U kunt ons helpen bij de financiering van onze acties: steun op rekening 363-0729592-95

Eerste ondertekenaars :
Egalité, Mouvement Citoyen Palestine, Solidarité Europe Tunisie,Désobéissance Civile Belgique (DCB), 

take down
the paywall
steun ons nu!