De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mandaten per loting.  Waarom is dat onzin.  Bijna geheel?

Mandaten per loting. Waarom is dat onzin. Bijna geheel?

donderdag 3 oktober 2013 18:27
Spread the love

Reageerders en lezers,

Ik zal reageren op jullie reacties.

Weeg mijn profiel / bio.    Try me.

Chavs!  Let wel, dat is niet als scheldwoord bedoeld noch door Owen noch door mij.

Ten gronde (oef ) : David Van Reybrouck verwierf wijde erkenning met zijn boek over Congo.  Hij ging de boot in met G1000.  Inderdaad, basisdemocratie werkt niet, dat werd daar bewezen.Hij had wel gelijk dat representatieve democratie nooit het algemeen belang heeft behartigd.

Maar met zijn “lotelingen” gaat hij, voor mij, definitief de mist is als denker voor politieke hervorming. Lotelingen zijn niet evalueerbaar, ze zullen nog meer het gelobby inslikken ( niet gehinderd door enige kennis).  Enzovoort.

Maar, inprincipe is elk voorstel welkom om  een noodzakelijke hogere democratie te bereiken.  Maar ik onderwerp ze uiteindelijk aan tegenstelbare harde kritiek.  Het gaat niet over peanuts.

Louis Lagae.

take down
the paywall
steun ons nu!