De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Man die dief in coma sloeg toch vervolgd/Overwinning principes rechtsstaat

Man die dief in coma sloeg toch vervolgd/Overwinning principes rechtsstaat

vrijdag 12 oktober 2012 22:59
Spread the love

 MAN DIE DIEF IN COMA SLOEG TOCH VERVOLGD/OVERWINNING PRINCIPES RECHTSSTAAT   CASE Op vrijdagavond 4 november 2011 breekt een 50 jarige man in in het Frans Otten Stadionin Amsterdam Zuid, waarna hij door vier mannen [waaronder de directeur van het Stadion en zijn zoons] wordt betrapt en overmeesterdHij wordt met een honkbalknuppel bewerkt, met als gevolg, dat hij in coma belandt [1] waar hij  [tenminste tot het moment van schrijven 12 october 2012] niet meer uitkomt [2]Nadat aanvankelijk alle vier mannen zijn aangehouden [3], besluit het OM een van hen.een 44 jarige man, te vervolgen [4] De kennelijke verbazing over deze vervolging blijkt uit de media-berichtgeving, waarin wordtgesproken over TOCH vervolgenDit weerspiegelt de maatschappelijke onderbuikgevoelens over de vervolging door het OM, alsof het in coma slaan  de gewoonste zaak van de wereld is, als het om inbrekers gaatDat is een gevaarlijke ontwikkeling  ZELFVERDEDIGING/BURGERARRESTATIE ONDER DE LOEP Volgens de Wet heeft iedereen het recht, zich tegen een inbreker te verdedigen, niet alleen wanneer er sprake van een fysieke aanval, maar ook als het om het verdedigen van je ”goederen” gaatMaar daarbij moet sprake zijn van ”proportionneel geweld”Met andere woorden:Het geweld moet in in verhouding tot de aanval staanWanneer een inbreker ongewapend is, is het niet toegestaan, hem neer te schieten,om een voorbeeld te noemen.[5]  Wanneer een inbreker iemands leven of dat van anderen bedreigt, geldt er een strafuitsluitingsgrond, wanneer hij wordt doodgeschoten Noodweer [zelfverdediging] dusDie strafuitsluitingsgrond houdt in, dat iemand weliswaar een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat hij daarvoor niet strafbaar is, omdat hij heeft gehandeld uit noodzakelijkeverdediging tegen wat de wet noemt een ”wederrechtelijke aanranding” [6] Natuurlijk hanteert de Wet daar strenge criteria voor, want anders zou het einde zoek zijn  INBREKER IN COMA Maar wat heeft plaatsgevonden aan het Frans Otten Stadion is beslist GEEN noodweer!Feit was, dat de inbreker reeds door de vier mannen was overmeesterd en daarnamet een honkbalknuppel is bewerktEen ordinaire poging tot doodslag dus BELANG VERVOLGING DOOR HET OM/THE WORLD ACCORDING TEEVEN/PAK ZE, DIE CRIMINELEN ” Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” Artikel 6, BUPO Verdrag http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm Waarom is nu deze vervolging door het OM zo’n belangrijk signaal?Omdat niet alleen in rechts populistische kringen het nodige onderbuikgemurmel isdat die inbreker dat wel aan zichzelf te wijten heeft, maar we helaas een Staatssecretaris van Justitie, Teeven hebben, die eigenrichting legitimiteit wil geven Niet alleen tracht hij met allerlei wetten en maatregelen de rechten van verdachten engedetineerden te beperken [7], hij zet op schandelijke wijze aan tot eigenrichting [eigenrechter spelen dus] en geweld, door de recente dood van een inbreker ten gevolge vaneen worsteling met de bewoners een ”inbrekersrisico” te noemen [8] Zou hij weleens van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gehoordhebben, waarin te lezen staat, dat IEDER MENS recht op leven heeftHeeft hij er weet van, dat Nederland Internationale mensenrechtenverdragen heeftondertekend, waarin dit recht gewaarborgd wordt Of vindt hij, dat de waarde van een mensenleven afhangt van de mate van braafheid,gezagsgetrouwheid en comformisme aan de samenleving? EPILOOG Sinds 11 september 2001 wordt er stelselmatig aan mensenrechten getornd, vooral door de toenemende politieke invloed van een extreem-rechtse partij als de PVV, wier gedachtegoed steedsmeer wordt overgenomen door de ”reguliere” politieke partijen [9] Dat gaat niet alleen richting racisme en Islamofobie, ook staat het extreem-rechts gedachtegoed voor toenemende repressie in de samenleving, in de vorm van strengere straffen, meer macht en controle door de politie en beknotting van de privacyMet als doel een uberaanwezige Staat, die ieder facet van het leven controleert In dat plaatje wordt de nadruk gelegd op de ”hardwerkende burger” versus mensen, die eigenlijk als mens ”minder” zouden zijn, zoals daklozen, junkies, uitkeringsgerechtigden. Criminelen bungelen uiteraard onderaan de voedselketen En zonder ook maar enigszins criminaliteit te willen goedpraten is het jammervoor Teeven en co, maar criminelen hebben dezelfde rechten als ieder ander Ook zij mogen niet mishandeld wordenOok zij mogen niet willekeurig van het leven worden beroofd Tegen deze ontmenselijking van de samenleving moet krachtig worden gestreden En daaraan heeft het OM, door TOCH tot vervolging over te gaan, een positievebijdrage geleverd Hopelijk zet die trend door, zodat eigenrichting niet gezien gaat worden als”de gewoonste zaak van de wereld”  We leven tenslotte in de 21ste eeuwNiet meer in de Middeleeuwen of het Wilde Westen  Astrid Essed  [1] AT5DIEF IN COMA NA BURGERARRESTATIE8 NOVEMBER 2011 http://www.at5.nl/artikelen/71135/vier-aanhoudingen-na-burgerarrestatie  [2] AT5COMADIEF NOG ALTIJD IN ZIEKENHUIS21 SEPTEMBER 2012 http://www.at5.nl/artikelen/87104/inbreker-frans-ottenstadion-nog-in-coma  [3] AT5VERDACHTEN FRANS OTTEN STADION NOG VAST9 NOVEMBER 2011 http://www.at5.nl/artikelen/71183/verdachten-mishandeling-dief-nog-vast  [4] MAN, DIE DIEF IN COMA SLOEG TOCH VERVOLGD11 OCTOBER 2012 http://www.at5.nl/artikelen/88201/man-die-dief-in-coma-sloeg-toch-vervolgd OMVERVOLGING IN ZAAK MISHANDELING FRANS OTTEN STADION11 OCTOBER 2012 http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@159580/vervolging-zaak/  [5] OM [www.om.nl] WAT MAG MEN ALS BURGER DOEN OM EEN OVERVALLER AAN TE HOUDEN http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@123459/wat_mag_men_als/  [6] JOOP.NLAAN DE SCHANDPAAL/TEEVEN EN EIGENRICHTINGSYDNEY SMEETS28 SEPTEMBER 2012 http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16234_aan_de_schandpaal_teeven_en_eigenrichting/  [7]  VOLKSKRANT FRED TEEVEN VINDT HET BAR VERVELEND, DAT CRIMINELEN OOKRECHTEN HEBBENMILOU VAN HICHTUM3 APRIL 2012 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/3235258/2012/04/03/Fred-Teeven-vindt-het-bar-vervelend-dat-criminelen-ook-rechten-hebben.dhtml  JOOP.NLAAN DE SCHANDPAAL/TEEVEN EN EIGENRICHTINGSYDNEY SMEETS28 SEPTEMBER 2012 http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16234_aan_de_schandpaal_teeven_en_eigenrichting/  [8] JOOP.NLTEEVEN/DOOD IS RISICO VAN HET INBREKERSVAK26 SEPTEMBER 2012 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/16191_teeven_dood_is_risico_van_het_inbrekersvak/  [9]  EKUDOSVERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/VANZELFSPREKENDHEID RACISMEASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_gesprekspartnerondraaglijke_vanzelfsprekendheid_van_racisme  ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR REGULIERE POLITIEKE PARTIJENNOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL: 

EKUDOS 
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND 
ASTRID ESSED  http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpunt_over_polenhaatzaaiend_en_discriminerend

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!