De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop vorig jaar tijdens een onderhoud met MINUSMA. Foto Info MINUSMA

Malinese minister eist terugtrekking VN-troepen uit Mali

Op vrijdag 16 juni riep de minister van Buitenlandse Zaken van Mali, Abdoulaye Diop, de VN-Veiligheidsraad op tot de onmiddellijke terugtrekking van MINUSMA, de VN-missie voor de stabilisatie van Mali. De eis voor het vertrek van de vredestroepen komt 16 maanden na de eis voor het vertrek van de Franse troepen.

maandag 19 juni 2023 22:05
Spread the love

 

De VN-vredestroepen zijn sinds 2013 actief in Mali. Tien jaar later maakt de minister een erg negatieve balans van hun werk: “De VN-missie, die sinds 2013 is ingezet om het gezag van de staat te herstellen en de burgers te beschermen, heeft haar fundamentele doelstelling, namelijk juiste antwoorden geven op de veiligheidssituatie in Mali, niet bereikt. De MINUSMA is meer een deel van het probleem geworden door de spanningen in de gemeenschap aan te wakkeren, wat leidt tot een wantrouwen onder de bevolking ten opzichte van de MINUSMA en een vertrouwenscrisis tussen de Malinese autoriteiten en de MINUSMA.”

Vredeshandhaving zonder instemming van gastland is onmogelijk

De 15.000 militairen, politieagenten en burgers van de VN zouden Mali daarom snel moeten verlaten, zoals bevestigd door El-Ghassim Wane, het hoofd van MINUSMA: “Vredeshandhaving is gebaseerd op het principe van de instemming van het gastland, en zonder deze instemming zijn operaties bijna onmogelijk”.

Franse kranten: bekrompen en beperkt

Veel Franse kranten brengen wel verslag uit over de beslissing van de Malinese regering, maar verder is er een bekrompenheid en een grote slordigheid te zien in de verslaggeving van de debatten. Ze brengen maar een deel van de argumenten van de Malinese regering, waardoor haar eis tot terugtrekking onbegrijpelijk wordt.

De Malinese regering is helemaal niet tegen de VN, ze begon zelfs met een pleidooi voor een versterking van de VN-troepenmacht, maar met een missie die duidelijker gedefinieerd is en beter aansluit bij de situatie van de strijd tegen het jihadisme: “Over het algemeen is de houding van de missie nogal passief en defensief gebleven, wat de bewegingsvrijheid van extremistische en terroristische groeperingen heeft vergemakkelijkt. Deze hebben hiervan geprofiteerd om zich beter te organiseren en hun aanvallen op burgers, de Malinese defensie- en veiligheidstroepen en buitenlandse troepen op te voeren. Nu u overweegt het MINUSMA -mandaat te verlengen, is het belangrijk dat de mobiliteitscapaciteit van de missie wordt versterkt en dat de patrouilles worden geïntensiveerd”.

Washington en Londen aarzelen met VN-resolutie tegen terreur

De Malinese regering maakte ook kritiek op de traagheid van de VN bij het aannemen van de resolutie tot oprichting van een G5-antiterreurmacht in de Sahe-regiol. Deze macht coördineert de antiterroristische militaire acties van de vijf landen in de regio, maar wordt momenteel tegengehouden door Washington en Londen.

De minister van Buitenlandse Zaken legt uit: “Na het noorden is nu ook Centraal-Mali het doelwit van herhaalde aanvallen. Vandaar de dringende noodzaak voor de Veiligheidsraad om de oprichting van de G5-troepenmacht te steunen. Ik wil uiting geven aan de diepe bezorgdheid van de president van de Republiek Mali over de moeilijkheden die de Veiligheidsraad heeft ondervonden bij het aannemen van de resolutie over de onmiddellijke inzet van de gezamenlijke troepenmacht. De aankondiging daarvan heeft nochtans veel hoop gewekt bij de bevolking van de Sahel-regio. De goedkeuring van deze resolutie zal een sterk en ondubbelzinnig signaal afgeven aan terroristische groeperingen en alle soorten smokkelaars”.

De bekrompen logica van het Westen maakt het mogelijk om de eis van Mali voor de terugtrekking van de MINUSMA te presenteren als onrealistisch, gevaarlijk en dogmatisch, d.w.z. uitsluitend gemotiveerd door de nieuwe allianties van Mali met Rusland.

Terugtrekking VN-troepen ook geëist in tal van demonstraties

De westerse media verzwijgen dan weer dat er talrijke volksdemonstraties waren die de terugtrekking van de MINUSMA eisten. Daardoor kunnen ze de Malinese regering voorstellen als een junta zonder enige legitimiteit, ook al heeft ze een grondwettelijk referendum aangekondigd voor 18 juni, dat de weg zou moeten vrijmaken voor een terugkeer naar het verkiezingsproces tegen februari 2024.

De conclusie van deze media is dan ook dat er een ramp voor de veiligheid zal plaatsvinden in Mali zodra de VN-troepen vertrekken. Terwijl diezelfde kranten een dergelijke catastrofe voorspelden toen de Franse troepen vertrokken, wat in realiteit nooit is gebeurd. Hoewel terroristische groeperingen vandaag nog steeds even actief zijn als vroeger, is de situatie vandaag niet slechter dan voor het vertrek van de Franse troepen.

Voor de veiligheids- en militaire plannen geldt hetzelfde als voor het economisch plan: het is door in de eerste plaats te vertrouwen op de mobilisatie van de bevolking dat we efficiënt kunnen zijn, en niet door de verdediging van het grondgebied en de interne veiligheid uit te besteden aan externe krachten.

 

Dit is de vertaling van Frans De Maegd van het tweede deel van een videoboodschap in de reeks ‘De Wereld van onderuit’ op Investig’Action

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!