De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Makkelijkste manier om een bank te overvallen? Word CEO”

“Makkelijkste manier om een bank te overvallen? Word CEO”

donderdag 7 april 2011 23:12
Spread the love

bloGactieV schrijft:

Geachte heer John Monks,
Geachte heer Algemeen Secretaris van het EVV,

Langs deze weg wens ik u te feliciteren voor uw uitspraak verleden zaterdag 9 april 2011 in Boedapest naar aanleiding van de Europese betoging : “Makkelijkste manier om een bank te overvallen? Word CEO”.

Uw uitspraak is voor mij een grote steun. Want op donderdag 7 april 2011 schreef ik in DEWERELDMORGEN een artikel onder de vorm van een open brief aan DEXIA’s bankbedrijf aangaande haar bonussenschandaal.
Omdat ondertussen nog 2 andere Belgische banken de pers hebben gehaald inzake hun perverse verloning en bijhorende perverse bonussen van de banktop, volgt hierna mijn geactualiseerde open brief.

Met vriendelijke groeten,

Guido Vereecke
Laureaat van de Arbeid van België
___________________________________________________________________________________________________________________________

Over ethiek als kompas in DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s bankbedrijf (*)

“Uitgebreide felicitaties voor Jan en Mie Modaal n.a.v. hun kwalificatie van het DEXIA-, FORTIS- en KBC-verlonings- & bonussenschandaal (*) als BESTUURSONDERSCHREVEN DIEFSTAL”

Geacht DEXIA-bestuur,
Geacht FORTIS-bestuur,
Geacht KBC-bestuur,
(*)

Ethiek wordt in Wikipedia omschreven als een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Er stelt zich de vraag of de bestuurders van DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s bankbedrijf wel in voldoende mate de ethiek als kompas bij zich dragen. Ethiek in de zin van begaan zijn met het gros van de Belgische samenleving.
Daarom breng ik even Jan en Mie Modaal in beeld. Zij zijn de dagelijkse vertegenwoordigers van de Belgische samenleving. In hun rol zijn zij verkozen voor het leven !

Jan en Mie Modaal zien dagelijks de frisse affichering in de DEXIA-, FORTIS- en KBC-kantoren, haar folders en haar uitingen die duurzame ontwikkeling doen vermoeden.

Jan en Mie Modaal vinden het normaal dat zij in het straatbeeld op dergelijke wijze door DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s bankbedrijf worden aangesproken.

Maar DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s straatbeeld wordt de laatste dagen vanuit politieke en vakbondshoek flink “overplakt” met vernietigende uitspraken. Daar sluiten Jan en Mie Modaal zich volmondig bij aan.

Jan en Mie Modaal denken dagelijks na over hun jobbehoud, de betaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorg, de verhoging van de levensduurte en de studiekosten, de afbetalingsproblematiek, de sluipende imago- en systeemafbraak van België bij het IMF en de internationale kredietbeoordelaars, enz., enz.,

Terwijl zij hierover verder nadenken, denken de bestuurders van DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s bankbedrijf na over de spoedige her-installering van hun graaicultuur.

En dan is er het ultieme moment: opnieuw begint hun graaicultuur na her-installering op volle toeren te draaien !!! De media staan spoedig vol van de door de DEXIA-, FORTIS- en KBC-bestuurders goedgekeurde felbegeerde perverse en egoïstische verloning en bonussen. Waar de managing directors op hun beurt een flink graan(zak)(t)je mogen van meePIKKEN ! Het siert Jan en Mie Modaal, dat het woord PIKKEN hen de passende inspiratie oplevert!

Want zie, Jan en Mie Modaal stelden zo pas hun nieuwste kwalificatie voor van DEXIA’s, FORTIS’ en KBC’s velonings- en bonusgebeuren.

Kwalificatie als BESTUURSONDERSCHREVEN DIEFSTAL.

Kortweg BOD genoemd.

Definitie:

“Een BOD stelt zich als bestuurders zich gelden toe-eigenen uit de bankbedrijfskas – na hierover eerst een akkoord te hebben bereikt met hun bankbestuur – op het ogenblik dat hun bankbedrijf t.a.v. de overheid stinkt van de schuld, dus t.a.v. van Jan en Mie Modaal en ons allemaal stinkt van de schuld.”

De uitgebreide felicitaties tijdens de voorstelling van hun nieuwste definitie, zijn dan ook door Jan en Mie Modaal zeer verdiend !!!

Geschreven in opdracht van Jan en Mie Modaal gevestigd in Vlaanderen, in WalloBrux en in de Duitstalige Gemeenschap.

Gegroet,

Guido Vereecke
Laureaat van de Arbeid van België
(*) Vermelding in alfabetische volgorde.
 

take down
the paywall
steun ons nu!