De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

makin’ deals

makin’ deals

zondag 16 januari 2011 00:04
Spread the love

Het moet een fantastisch gezicht zijn, die tafel waarop alle klaarliggende elementen liggen te blinken. Er omheen geschaard zit een gezelschap van 7 ervaren onderhandelaars, gehypnotiseerd door de uitgestalde rijkdommen en toekomstvisioenen. De mensen, zo melden ons de immer alerte media, begrijpen er niets meer van. Waarom tasten de uitverkorenen niet toe?

Sommige deelnemers aan de psychologische oorlog hebben ondertussen al een verklaring gevonden. Zij zijn erin geslaagd met geavanceerde technieken door te dringen in de breinen van hun tegenstanders en hebben vastgesteld dat sommigen eenvoudig geen akkoord willen. Zelf staat hun vanzelfsprekend enkel het welzijn van – jawel – de mensen voor ogen, maar het zijn de anderen die het ongelukkige koninkrijk tot een hel willen herscheppen.

Bevinden we ons in een kleuterschool? Neen, die is tijdelijk ondergebracht in een feestpaleis aan de andere kant van de stad, waar nog maar eens een speelgoedbeurs voor volwassenen wordt ingericht. Het zou natuurlijk kunnen dat het gewoon de drugs zijn, maar misschien spreken de tafelgenoten gewoon niet dezelfde taal? Om mekaar te verstaan moet je nu eenmaal een gemeenschappelijke taal hebben ofwel die van elkaar begrijpen.

Passioneel zal het nooit worden (al weet je met de liefde nooit), maar dat verhindert niet om een deal te sluiten. De Vlamingen (de tijd is gekomen om de kampen te benoemen) kunnen voorstellen om de socio-economische solidariteit te vereeuwigen, wat niet alleen moreel maar ook praktisch verdedigbaar is, gezien zoiets beter werkt als de groep groter is. De Walen kunnen voorstellen om de culturele solidariteit vast te leggen in de vorm van een definitieve bestuurlijke taalgrens.

Dat hoeft natuurlijk niet, er is wel degelijk een alternatief. De Vlamingen kunnen kiezen voor de wet van de socio-economische jungle en de Walen voor die van het culturele recht van de sterkste. Werk de Walen uit de markt! Koloniseer de Rand! Feel free, folks! Maar weet dat deze begoochelingen de strijd van allen tegen allen bestendigen.

Thans bevinden wij ons in een tijdsgewricht waarin een gewest dat socio-economisch succesvol is in de wereldwijde kapitalistische arena de neiging vertoont zijn aanpak als superieur te beschouwen en waarin een gemeenschap die een taal spreekt die succesvol is in de wereldwijde culturele arena meent dat het een fundamenteel mensenrecht is om Frans, Frans en Frans te kennen. Natuurlijk zijn er Vlamingen met een ruimere blik en bestaan er immersiescholen in de Franse Gemeenschap, om maar meteen het blik clichés dat zal opengetrokken worden, te counteren. Blijft het feit dat het terugplooien op zichzelf zich aan beide zijden op evenwaardige wijze voordoet. Het gevolg van de globalisering weetjewel.

En dat allemaal terwijl de poolkappen smelten en van overal komende gelukzoekers ronddolen in onze door dieseldampen vergiftigde steden. Wordt wakker (op een redelijk uur aub)! We all are brothers and we all are free!
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!