De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Machtsmisbruik : heb ik in stilte een steen verlegd in een rivier?

Machtsmisbruik : heb ik in stilte een steen verlegd in een rivier?

woensdag 14 juni 2017 13:37
Spread the love

Pas recent komen politieke schandalen met spuugkracht in volle daglicht.  Veel andere zullen volgen. Eindelijk !  Want ze bestaan al  sedert  . . . altijd, ze werden opgemerkt maar de structurele macht moest niet plooien.  Toen niet. 

Bovendien kunnen de daders er  zich nu niet meer zo gemakkelijk van afmaken. De burger werd ongemerkt mondiger.

Mijn oude analyse luidt : schandalen zijn grotendeels een  gevolg van machtsmisbruik.  Via cumul, lijststem, gebrek aan transparantie, fraude, corruptie. 

Geen machtsmisbruik : dit was en blijft mijn niet aflatende ( en soms bestrafte) openlijke strijd. Als activist. 

Elders heb ik dat uitgebreider besproken, gemotiveerd en tot overleg uitgenodigd.  Via dit kanaal lukte dit geenszins..

Jaren geleden publiceerde ik hier 10 concrete maatregelen tegen machtsmisbruik.  Ik zag als de voornaamste :

één en eenmalig politiek mandaat

 

Zie : Magnette (PS) werd nu door de feiten gedwongen voorstellen te doen in vermelde  zin.  Anderen zullen volgen ! Een meerderheid zal volgen tot ‘behoorlijk politiek bestuur’ eindelijk zal worden benaderd.

Vreugde : openlijk hoopte ik op een geweldloze revolutie tot hogere democratie : ziedaar  het begin er van.

Louis.

take down
the paywall
steun ons nu!