De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Wafa/CC BY-SA 3:0
Jart Voortman

Maarten Boudry over ‘de enige liberale democratie in het Midden-Oosten’

In zijn opiniebijdrage van 8 januari klaagt Maarten Boudry terecht de Harvard-universiteit aan, die weigerde om ‘een oproep op de universiteit tot genocide op het joodse volk’ te veroordelen als ‘in strijd met de gedragscode van de universiteit’. Voor de duidelijkheid: het was een hypothetische vraag. Vervolgens klaagt Boudry het binaire denken aan: wit tegenover zwart, hetero tegenover lgbti, samengevat: onderdrukkers tegenover onderdrukten. Waar het mij hier om gaat is wat hij over Israël zegt en de aanval van Hamas op 7 oktober 2023.  

woensdag 10 januari 2024 14:55
Spread the love

Boudry noemt in zijn stuk Israël ‘de enige liberale democratie in de regio’.

Dit is merkwaardig. Iedereen weet dat de term democratie veel meer omvat dan alleen het gegeven dat er eens in de zoveel tijd verkiezingen zijn. Voorwaarden om een land een democratie te noemen zijn: vrijheid van meningsuiting, onafhankelijkheid van de pers, vrijheid van organisatie, gelijkheid van alle burgers voor de wet, een onafhankelijk rechterlijke macht, een gekozen regering en een parlement dat de regering controleert en scheiding van kerk/moskee en staat.

Laat mij hier een opsomming geven waarom wij Israël geen democratie kunnen noemen.

  • Met de vrijheid van meningsuiting lijkt het in Israël goed gesteld. Het is echter in Israël verboden om in het onderwijs over de Nakba van 48/49 te spreken. De geheime dienst Shin Bet controleert het onderwijs op dit punt. Het is verder geen taboe om in lesmateriaal de Palestijnse gemeenschap zwart te maken. Dat begint vanaf de lagere school.
  • Vrijheid van meningsuiting? Vergeet niet dat tot voor kort Israël gemiddeld 4500 politieke gevangenen telde. Nu is dat aantal opgelopen tot meer dan 7000. Palestijnen die zich geweldloos verzetten horen niet in de gevangenis. Op het ogenblik zijn 17 parlementsleden van hun vrijheid beroofd en zijn er meer dan 2000 gevangenen in administratieve detentie, dus zonder enige vorm van proces.
  • Joden en Palestijnen hebben in het Israël van de grenzen van voor 1967 ongelijke rechten. Er is vier keer minder geld voor Palestijnse scholen in Israël dan voor scholen met joodse leerlingen. 84% van de grond is voor publiek gebruik – dat wil zeggen alleen voor joodse burgers. Er zijn in Israël meer dan 500 moshavs onder het bestuur van comité’s. Alleen joden komen hier in aanmerking voor een woning. Er waren sinds 1949 700 grootschalige bouwprojecten. Palestijnen kunnen daar geen gebruik van maken. Er zijn in Israël niet erkende woonplaatsen. Ze krijgen geen nutsvoorzieningen en ook geen scholen. Er bestaat ook veel verdoken discriminatie: wetten die op het eerste zicht onschuldig lijken, maar feitelijk ronduit discriminerend zijn. 
  • Bij iedere verkiezing zijn er pogingen om de Arabische partijen in Israël uit te sluiten, omdat ze Israël niet erkennen als joodse staat.
  • Het belangrijkste argument om Israël geen democratie ten noemen heb ik nog niet vermeld: Israël ontzegt op alle mogelijke manieren de zelfbeschikking van Palestijnen in de bezette gebieden. Palestijnen hebben op de Westbank niets te zeggen over de watervoorziening, het aanleggen van infrastructuur (verbindingswegen tussen de joodse kolonies), bouwvergunningen, nutsvoorzieningen (het welvarende Israël weigert bepaalde plaatsen in de Westbank te voorzien van waterleiding en elektriciteit), mobiliteit (Israël blokkeert willekeurig wegen, die door Palestijnen gebruikt worden). Gewelddadige joodse kolonisten laat Israël begaan. Land wordt gestolen, export belemmerd, enzovoorts, enzovoorts.

Gazastrook

In de Gazastrook is de situatie jarenlang nog veel ernstiger. 

Iedereen weet dat de Gazastrook een open-lucht-gevangenis wordt genoemd. 

Boerderijen aan de oostkant worden beschoten.

Vissers op zee worden beschoten en hun schepen worden in beslag genomen. 

In september berichtte Palestina Solidariteit dat Israël eenzijdig besloten heeft om geen export meer door te laten. Jarenlang was de export 10% ten opzichte van de periode voor 2007. Nu is er dus geen export meer mogelijk naar Israël.

Recht op zelfbeschikking

Je kunt een land, dat gebieden militair bezet en de burgers ieder recht op zelfbeschikking ontzegt, onmogelijk een democratie noemen. Boudry verwijt Palestina-activisten selectieve verontwaardiging. Wel verontwaardiging over de bombardementen op Gaza, maar niet over de gruweldaden van Hamas op 7 oktober. Hij vindt de betuiging van solidariteit die uitging van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan zijn universiteit verwerpelijk.

Hier heeft hij een punt. Ik ben verantwoordelijk voor de Palestina Nieuwsbrief van Palestina Solidariteit. Voor mij is het bij ontmoetingen duidelijk geworden dat het beter is om te zeggen dat je opkomt voor mensenrechten, dan dat je opkomt voor Palestijnen. Als er berichtgeving over is schrijven wij in onze nieuwsbrief ook over misstanden aan Palestijnse kant: de toepassing van de doodstraf, het niet vervolgen van femicide en beperking van de persvrijheid.

Ik wijs erop dat er op initiatief van het Midden Oostenoverleg in een vroeg stadium een verklaring is opgesteld, waarin zowel de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 als de vergelding van Israël wordt afgewezen: ‘Het doden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn oorlogsmisdaden. Hetzelfde geldt voor willekeurige bombardementen’.  Dit persbericht werd door 17 Belgische organisaties ondertekend. 

In de door Boudry gehekelde betuiging van solidariteit ontbreken bij de ondertekenaars de namen van Eva Brems en Brigitte Herremans. Niet toevallig! Er zijn dus wel degelijk activisten die allergisch zijn voor eenzijdige verklaringen en voor wie mensenrechten universeel zijn.

Het is dus onjuist om ‘de linkse westerse academici en intellectuelen’ als een monolitisch blok te zien.

 

Jart Voortman Palestina Solidariteit

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!