De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maarten Boudry is een goede keuze. Hij is een vrijdenker.

Maarten Boudry is een goede keuze. Hij is een vrijdenker.

vrijdag 27 september 2019 12:39
Spread the love

De linkse of links-linkse academische wereld staat op zijn kop.
De leerstoel van Etienne Vermeersch was na zijn spijtige overlijden vacant geworden bij UGent.
UGent is het linkse tot uiterst linkse bolwerk in Vlaanderen en tevens het ‘would be’ Centrum voor Islam in Europa.
Om politiek correct te blijven heeft men CIE veranderd in Communicatie Informatie en Educatie. (oude wijn in nieuwe zakken maar er is niks veranderd)
Iedere linkse denker, van sociaal geëngageerde vredesactivist tot Marxist is er kind aan huis. Tariq Ramadan tot voor kort ook om zijn moslimethiek te promoten via zijn CILE (Centre for Islamic Legislation and Ethics)
CIE en CILE is maar 1 letter verschil. Zou er een verband zijn?

En plots wordt dan Maarten Boudry voorgedragen. Niet echt links maar wel ongebonden erfgenaam van Etienne Vermeersch.
Geen blinde volgeling maar een vrijgevochten academicus met een uitgesproken vrije mening.
Een echte vrijdenker.
Net wat we nodig hebben om eens een neutrale mening te horen zonder in het linkse of rechtse kamp te worden geduwd door de massamedia.

Men kan zich als vrijdenkende mens gemakkelijk inbeelden dat vrijdenken als een rode lap op een stier werkt bij een universiteit als die van Gent.
De plaats waar de korannotities http://www.cie.ugent.be/bogaert/index.htm nog altijd te raadplegen zijn en http://www.cie.ugent.be/ van Herman Deley maar niet wil ophouden met bestaan.
Je kan er ook terecht bij BACBI (BELGIAN CAMPAIGN FOR AN ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL)
En bij https://kifkif.be/ . Kif Kif dat je ogen wil sluiten en je mening wil bijsturen zodat je zonder enig kritiek aanvaardt wat zij je voorkauwen.
En bij https://www.voem.be/over-ons/ (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) maar dat nu een religieuze samenwerking is geworden met de katholieken en zowaar Franstalig. (en toch zouden er subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel komen via Open VLD-er Sven Gatz die Brussel verkoos boven Vlaanderen)
En als laatste kan je ook https://www.dewereldmorgen.be/ raadplegen waar ik in het verleden mijn blog heb mogen maken al dat niet met gedeeltelijke censuur.

Alles draait nu om ethiek (en klimaat). De islamistische moslimgemeenschap en al haar organisaties, structuren en leidinggevende organen zijn er op gefocust. De Prijs voor de Mensenrechten werd door de Liga van de Mensenrechten toegewezen aan imam Benhaddou en uitgereikt door Open VLD-er Sven Gatz.

En dus…. past Maarten Boudry niet in het plaatje van UGent en zijn pleitbezorgers van de nieuwe ethische omgangsvormen.
Want https://wijblijvenhier.nl/over-ons is ook in België actief.
De Nederlandse academische wereld en verschillende van de Nederlandse universiteiten hebben voor de moslimgemeenschap een lans gebroken en roepen zelfs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid om het boerkaverbod te negeren.
Als moslim de nieuwe wet willen naleven en kritiek leveren op diegenen die er tegenin willen gaan is ’not done’ en wordt als verraad beschouwd met uitsluiting, beledigingen, beschuldigingen en verbanning tot gevolg. Ook door de niet-moslims academici.

Maarten Boudry mag zich aan het ergste verwachten. Net zoals eerder wijlen Urbain Vermeulen eens mocht ervaren. Hij kreeg zelfs een fatwa van De Morgen over zich en belandde in totale afzondering tussen zijn academische collega’s. Nochtans sloeg Urbain Vermeulen nagels met koppen.
We missen hem evenzeer.

Maarten Boudry heeft geen boek over ETHIEK geschreven en dus zou hij niet in aanmerking mogen komen voor de leerstoel van Etienne Vermeersch?
Misschien heeft Boudry wil een uitstekend idee over ethiek in vrijdenkers-stijl? Wie zal het zeggen. Even afwachten en de kans geven.
En laat ons er van uit gaan dat Maarten Boudry, de vrijdenker, van zijn studenten ook vrijdenkers kan maken in plaats van blinde volgzame schapen die samen met andere religieuze groepen de democratie om zeep willen helpen om er een communistische dictatuur, theocratie of een kalifaat van te maken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!