De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maandag 9 maart 2015 – 20:00 – gemeentehuis Borsbeek – transitie Borsbeek – werkgroepvergadering

dinsdag 24 maart 2015 17:33
Spread the love

Er zijn reeds verschillende werkgroepen: hoe ver staan
ze?

1 à 2 maal per jaar komen deze samen en is er een
uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Samentuinen en Repair Café zijn reeds van start gegaan en
actief.

Er wordt nu ook gedacht om een voedselteam op te starten
rond gezond eten met lokale producten.

Mobiliteit staat ook op het agenda = autodelen promoten!

Een geefplein/repair café zal georganiseerd worden samen
met de opening van de Zomerbar bij Kurt “Schure Lure” op 3 mei e.k. en het
streefdoel is om dit evenement 2 maal per jaar door te laten gaan.

Er is een fruitboom aanplantactie geweest zondag 15/03 op
de hondenweide die alzo een bijkomende invulling vindt.

De gemeente zal bescherming plaatsen rond de boompjes en
voor een “tuinhuis” zorgen voor opslag van materiaal en als schuilplaats. De
gemeente faciliteert dus!

Eventueel inrichting van een kleine kinderboerderij, maar
welke diertjes dan?

Rond energie zal ook een werkgroep opgestart worden.
Streefdoel is om van 2011 tot 2020 20 procent minder energie te gebruiken.

Omdat de vlieghaven Deurne een beperkende factor is qua
het optrekken van hoge objecten is een windmolen (of meerdere) uit den boze.

http://www.wiekiestverliest.be/meer-transitie.html

http://www.oikos.be/

e.a.

take down
the paywall
steun ons nu!