De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maandag 23/05/2016 – Elcker-Ik Centrum – lezing “Hemel of Wereld: over de herkomst van de liefde”: Vattimo vs Girard.

Maandag 23/05/2016 – Elcker-Ik Centrum – lezing “Hemel of Wereld: over de herkomst van de liefde”: Vattimo vs Girard.

donderdag 30 juni 2016 17:49
Spread the love

Begeleiding: Evelien Van Beeck

Volgens de ene (Vattimo) is het transcendente bron van alle kwaad en oorlog, vrede heerst alleen daar waar mensen samenleven zonder verwijzingen naar een ‘ware wereld’ buiten deze. Volgens anderen (Girard) is de mens bron van alle oorlog (“homo homini lupus”) en heeft hij net de goddelijke liefde nodig om uit de spiraal van geweld te geraken.

Daarvoor moet, en daarin komen beide denkers overeen, het transcendente (de “hemel”) vrijgemaakt worden van elk sacraal geweld. Volgens Vattimo blijft er dan niets over, volgens Girard blijft er dan net de liefde over. Girard noemt dat “desacralisatie”, wat voor Vattimo hetzelfde is als “secularisatie”. Deze discussie is grotendeels onbeslisbaar, maar met een wereldbegrip dat de tweedeling ‘deze wereld’ tegenover ‘andere wereld’ helemaal achterlaat. Hiervoor gaan we te rade bij Jean-Luc Nancy. Net als beide andere denkers, ziet hij deze oplossing voor het probleem van het Geweld als een erfenis van het christendom.

Normaliter zou dr Erik Meganck, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte(HIW) Leuven deze lezing gegeven hebben maar laat zich vervangen door Evelien Van Beeck. Zij studeerde gezinswetenschappen filosofie en bereidt momenteel een doctoraat voor over ontroering, herbetovering en het belang van mythen aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU) Leuven bij dr. Erik Meganck.

Ondertussen heeft Evelien de slides doorgespeeld. Deze staan op:

https://www.dropbox.com/s/24mxcjg8wd9cp5i/Over%20de%20herkomst%20van%20de%20liefde.odp?dl=0

Wat heb ik meegenomen maar u kan alles vinden in de presentatie:

Dat het eigenlijk niet over liefde gaat maar over geweld en wat geweld niet is…

Girard zegt dat de bron van geweld steeds bij de mens ligt.

Vattimo daarentegen legt het bij het transcendente.

Girard verder: in het kader van de secularisatie zijn er 2 modellen.

Begeerte ontspruit door de begeerte van de ander, bv reclame lokt dit uit…

Gevolg: de zondebok wordt geofferd.

Liefde komt van binnenuit.

Liefde is hemels, goddelijk.

Desacralisatie.

Vattimo zegt: er is geen “hoogste” meer .

De werkelijkheid is niet langer een systeem.

“De” waarheid bestaat niet, het zijn allemaal interpretaties.

Kunnen aanvaarden dat de ander een andere kijk heeft is liefde.

De vrede ligt bij jezelf.

Bemin ook je “vijanden”.

Wat is zinloos geweld?…

take down
the paywall
steun ons nu!