De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maakt Stad Gent onwettig gebruik van vrijwilligersstatuut in het onderwijs?

Maakt Stad Gent onwettig gebruik van vrijwilligersstatuut in het onderwijs?

zondag 7 februari 2021 16:36
Spread the love

 

Werknemers en vrijwilligers doen hetzelfde werk

Stad Gent maakt sinds begin dit schooljaar zowel gebruik van vrijwilligers als van interim krachten om de scholen te ondersteunen. Dit is dan wel nuttig en goedbedoeld, het is onwettig en een uitholling van het begrip ‘arbeid’.

Zo staat in de vrijwilligerswetgeving ‘Je mag nooit dezelfde taken doen als vrijwilliger als diegene waarvoor je betaald wordt in dezelfde organisatie.’ In de praktijk is dit wel het geval. Vrijwilligers en interim werknemers doen dezelfde taken zoals klasondersteuning, studie geven en het middagtoezicht.  Je zou kunnen stellen dat Stad Gent zo het arbeidsrecht uitholt door gebruik te maken van goedkope vrijwilligers. Men krijgt wel een vergoeding maar eigenlijk is het onderbetaalde arbeid. Dat er een coronavirus de ronde doet is voor mij alvast geen reden om de arbeidsrechten te omzeilen. De vrijwilligers hebben recht op een arbeidscontract. 

 

Code rood

Alsof dat nog niet genoeg is, is er nog code rood. Het zijn de woorden van de directie van een school waar ik werk in een interne mail waar de problemen waar de school mee kamt worden benoemt. Het overschakelen naar code rood is een extra belasting die de scholen en de kinderen kunnen missen als de pest. Het is niet nodig en het helpt niet tegen besmettingen. Men is bij de beleidsmakers opgehitst door de mediaberichten over de Britse variant en men plooit voor het gelobby van angstige leerkrachten en ouders. De cijfers zijn niet dramatisch, er wordt vooral meer getest en kinderen lopen geen gevaar voor de ouderdomsziekte covid-19. Veel leerkrachten zitten reeds op hun limiet door de langdurige maatregelen binnen en buiten de schoolmuren die o.a. een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden als gevolg hebben. De extra maatregelen vergen weer een aanpassing voor het onderwijzend personeel en voor de kinderen. Zo moeten alle kinderen naast dezelfde persoon in de klas als tijdens het middageten zitten. Het zal maar iemand zijn dat je niet zo graag hebt. Maar wat vooral absurd is, na al deze maatregelen lopen de kinderen tijdens de pauzes en in de gangen gewoon door elkaar. Ze lachen, ze ravotten, ze roepen, ze knuffelen, ze wenen, kortom, ze leven. De maatregelen zijn er dan ook vooral als signaal dat Stad Gent iets doet, de maatregelen zijn er om de verstrengingslobby tegemoet te komen. Besmettingen tegengaan doen ze niet. Ik stel voor om alle maatregelen in het onderwijs af te schaffen en leerkrachten die risico lopen op tijdelijke werkloosheid te zetten, met loonbehoud.

 

Prestigeproject van 10 miljoen vs. uitstel bouw twee nieuwe scholen

Ondanks de hoge nood aan nieuwe scholen, ook al om de grote stadsvlucht van jonge gezinnen tegen te gaan (voor het eerst sinds 1999 krimpt in 2020 het aantal inwoners van Gent), is de bouw van twee nieuwe scholen uitgesteld. Dit als gevolg van de coronamaatregelen op de inkomsten van de Stad. Wanneer je dat leest doet het extra pijn aangezien er net een nieuwe school voor 10 miljoen Euro is gebouwd in Gent. Een prestigeproject met tal van mankementen. Bijvoorbeeld de deuren van de school aan de Nieuwe Dokken zijn levensgevaarlijk voor de vingers van de kinderen. Het betreft dikke ijzeren deuren zonder vingerbeschermers. Het gebouw dat dan wel fraai in de hoogte is gebouwd en ook als buurtsporthal gebruikt wordt, heeft tevens een gebrek aan groen en heeft iets weg van een gevangenis. De school aan het rozenbroekpark waarvan de bouw is uitgesteld doet dan weer meer denken aan scoutsgebouwen dan aan een school (wat het wel gemoedelijk maakt). De gebouwen en speelplaats zijn afgeleefd en er wordt al jaren niet meer in geïnvesteerd met het vooruitzicht van een nieuwbouw (die dus is uitgesteld).

 

Conclusie

Tijdens haar eerste ambtstermijn maakte schepen van onderwijs en jeugd Elke Decruynaere nog een goede beurt. Zo puik het werk tijdens de eerste ambtstermijn, zo slecht lijkt de tweede ronde. Te veel gefocust op één aspect in het leven (de ouderdomsziekte covid-19), verliest schepen Decruynaere de kijk op het bredere geheel. Zo laat ze haar doelgroep, de stadsjeugd, in de steek. Haar boodschap aan hen is vooral; volhouden, draag een mondmasker en als je het moeilijk hebt surf naar Awel.be. De jeugd verdient een betere ‘woordvoerder’, het Gentse onderwijs verdient minder regelneverij en meer gebouwen, de vrijwilligers een arbeidscontract. Gent, ooit tijdens het begin van Termont II rond het jaar 2015 de place to be en voorbeeld als progressive, groeiende, bloeiende stad, verliest zwaar door de coronatunnelvisie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!