De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Luxeverzuim
Ouderbetrokkenheid, Luxeverzuim -

Luxeverzuim

zaterdag 11 juni 2011 17:12
Spread the love

Begin van de examens, einde van het schooljaar,  komkommertijd in de media, en dus is het moment gekomen waarop er weer aandacht zal zijn voor het fenomeen “luxeverzuim”. Luxeverzuim is een vorm van spijbelen maar neemt een specifieke plaats in. De meeste vormen van schoolverzuim wijzen immers op achterliggende problemen waardoor een leerling niet goed op school kan functioneren. Op een rondetafel daarover die Minister van Onderwijs Pascal Smet samenriep in de Vlaamse Onderwijsraad werd luxeverzuim gedefinieerd als: “een leerplichtige jongere die –met medeweten van de ouder(s)- zonder toestemming van school wegblijft vanwege extra vakantie of familiebezoek”.
Het probleem doet zich niet enkel voor bij het naderen van de grote vakantie: ook voor andere vakanties en bij het begin van het schooljaar komen er kinderen niet opdagen. Bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten bestaan er nog geen cijfers over de afwezigheden op het einde van het schooljaar of de korte vakanties, maar wel over het begin van het schooljaar. De eerste drie schooldagen zijn in Vlaanderen 719 leerlingen uit het basisonderwijs niet ingeschreven of problematisch afwezig (0,18%) op elk van die drie dagen. In het secundair onderwijs liggen de cijfers lager (483 leerlingen, 0,12%).  Het gaat hierbij niet uitsluitend over luxeverzuim. Maar gezien dat het nog niet over één percent van de schoolgaande jongeren gaat, is er effectief een probleem of is het enkel een probleem omdat het uitgebreid in de media aan bod komt op het einde van het schooljaar? Er worden dan enkele gezinnen in de luchthaven “betrapt” terwijl ze enkele dagen voor 30 juni reeds vertrekken. Degene die het journaal halen zijn dan zij die uitspraken doen zoals “Ik heb dat met de school geregeld” of “Er gebeurt toch niks meer nuttigs op school nu”. GO! ouders wacht dan ook de resultaten van onderzoek af en verwerpt inmiddels alle beweringen en beschuldigingen die de ouders worden toegeworpen zonder enig gefundeerde bewijzen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!