De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Luchtvervuiling eiste in één jaar 8,1 miljoen sterfgevallen
IPS

Luchtvervuiling eiste in één jaar 8,1 miljoen sterfgevallen

Luchtvervuiling heeft een steeds grotere impact op de menselijke gezondheid. In 2021 leidde vuile lucht tot 8,1 vroegtijdige sterfgevallen en een veelvoud aan chronische aandoeningen.

woensdag 19 juni 2024 14:20
Spread the love

 

De cijfers van het Health Effects Institute en UNICEF tonen dat luchtvervuiling een steeds grotere impact heeft op de menselijke gezondheid. In 2021 leidde vuile lucht tot 8,1 miljoen vroegtijdige overlijdens. Nog veel meer mensen leven met slopende chronische ziekten – een zware last voor gezondheidszorgsystemen, de economieën en samenlevingen.

Kinderen

Kinderen blijken bijzonder kwetsbaar. Luchtvervuiling leidt onder meer tot vroeggeboorte, laag geboortegewicht, astma en longziekten. In 2021 wordt het aantal sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf op ruim 700.000 geschat. Daarmee is luchtvervuiling voor hen de op één na belangrijkste risicofactor voor overlijden, enkel voorafgegaan door ondervoeding.

Het grootste deel van de slachtoffers valt door luchtvervuiling binnenshuis: als gevolg van koken met vervuilende brandstoffen zoals houtskool, vooral in Afrika en Azië.

Arme gemeenschappen

“Studies tonen aan dat arme en historisch gemarginaliseerde gemeenschappen – die kwetsbaarder zijn voor een slechte gezondheid – vaker aan hogere niveaus van luchtvervuiling blootgesteld worden”, zegt Philippe Henon, woordvoerder van UNICEF België.

“Het is absoluut noodzakelijk dat regeringen en bedrijven deze cijfers in overweging nemen en gebruiken om zinvolle, op kinderen gerichte actie te ondernemen om de luchtvervuiling te verminderen en de gezondheid van kinderen te beschermen.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!