De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lotte et la pierre de lune.

Lotte et la pierre de lune.

dinsdag 30 oktober 2012 20:13
Spread the love

Les lapins de la lune sont bloqués sur terre.

Grâce à leur trois pierres: une rouge, une verte et une grise, ils pourront rentrer sur la lune.

Une plante de haricot va les reconduire sur la lune.

Zazie. (10 ans)

take down
the paywall
steun ons nu!