De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2016

Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2016

maandag 24 juli 2017 22:49
Spread the love

Unieke gegevens per leeftijd en gewest voor elk van de 916 NACE-sectoren en subtotalen op alle niveaus.

% loontrekkenden Publieke dienstverlening berekend op bevolking gelijk in Waals (15,9%) en Vlaams gewest (15,5%) die beiden teren op Brusselse jobs. % Publieke dienstverlening berekend op de loontrekkenden is in Vlaanderen 43,6%, in het Brussels gewest 51,1% en in Wallonië op 51,9%, gemiddelde voor België 46,5%, en met de pendel vanuit het buitenland (28,9%) is het totaal 46,0%

Tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 2016
Tabel: Publieke Dienstverlening naar gewest 2016  

De verdeling van loontrekkenden naar leeftijd en gewest is een unieke en nog niet geëxploreerde bron van informatie over de arbeidsmarkt met een detail tot op het niveau van elk van de 916 NACE-codes (5 digit) en alle tussenliggende subtotalen op 4, 3, 2 en 1 digit, met daarbij nog het onderscheid tussen de RSZ-werknemers en deze van de lokale besturen (RSZ-PPO).

De leeftijdsgegevens laten toe voor elke deelsector volgende grafieken aan te maken:

– Leeftijdsverdeling loontrekkenden per leeftijd
– Vergelijking Leeftijdsverdeling per gewest in aantal en %
– Werkzaamheidsgraad loontrekkenden per leeftijd en per gewest
– % loontrekkenden van een sector op het totaal loontrekkenden per leeftijd en gewest
– Aantal en % loontrekkenden van -26 jaar (cfr rapport CRB)
– Aantal en % loontrekkenden van 50+, 55+ en 60+ vergeleken per gewest
– Enkele subtotalen zijn aangemaakt waarbij samenhangende sectoren werden gegroepeeerd zoals bv voor politie (federaal+lokaal) en bejaarden(homes+RVT)

Een aantal verrassende vaststellingen en vragen kunnen bij een eerste exploratie van de gegevens gesteld:

– de spoorwegen stevenen af op een ‘selffulfilling’ ramp met enkel privatisering als uitweg
– waar vroeger vele spoormannen van Brussel waren (oa m’n grootvader) zijn het er nu slechts 3 op 100
– agenten en leger vermijden Brussel als woonplaats, slechts 5% agenten en 3% militairen woont er
– de generatiewisseling biedt vooral voor Brussel kansen, willen of niet
– er is evenveel Publieke Dienstverlening voor de bevolking in het Vlaams en het Waals gewest
– en nog heel wat andere oogopeners die het denken stimuleren
 
Publieke dienstverlening/tewerkstelling per gewest

Niet alleen het % Publieke dienstverlening op het totaal loontrekkende tewerkstelling is van belang, ook het % berekend op de bevolking op arbeidsleeftijd en op de bevolking in het algemeen. Publieke dienstverlening, what is in a name, beoogt dienstverlening aan de gehele bevolking. Ook al is in Wallonië bv het % berekend op de loontrekkenden met 51,9% hoger dan in Vlaanderen, 43,9% dan komt dit vooral omdat de noemer in Wallonië lager ligt, er zijn daar nl minder loontrekkenden. Ook in het Brusselse gewest is met 51,1% meer dan de helft van de loontrekkenden actief in de publieke dienstverlening.

In % op de bevolking is Vlaanderen en Wallonië gelijk met respectievelijk 15,6% en 15,9% van de bevolking. Alleen Brussel loopt hier duidelijk achter, nl zij hebben minder loontrekkenden én ze hebben minder tewerkstelling in de publieke dienstverlening omdat dit voor een stuk afgeroomd wordt door de beide andere gewesten. Maar de generatiewisseling zal toelaten om hier fundamenteel en structureel de komende 10 à 15 jaar een groter evenwicht te krijgen, aangevuld met nieuwe immigratie zoals Mark Eyskens terecht betoogde in DM van 22 juli 2017.

Voor de tabellen met alle sectoren en 35 grafieken ter illustratie, zie BuG 364 on-line  
 

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!