De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Loonsopslag per jaar , moet collectief

Loonsopslag per jaar , moet collectief

dinsdag 20 februari 2018 13:51
Spread the love
In grote bedrijven waar men een individueel evaluatiesysteem voor het personeel heeft geïntroduceerd is het jaarbegin het moment om de cijfers aan de betrokken mee te delen. Deze cijfers hebben veelal impact op de bonus en op de maandwedde. Dit systeem wordt als drukkingsmiddel gebruikt door het hoger management. Het is voor hen de ideale manier om het werkvolk tegen elkaar uit te spelen. Verdeel en heers.

Het lager management zit helemaal in de tang. Ze willen veelal het systeem toepassen maar krijgen van hogerhand quota opgelegd. Het kan, volgens de bedrijfslogica, immers niet dat een teamleader van een vijftal personeelsleden allemaal goed werken. Wanneer iemand beloond wordt moet er anderzijds ook iemand gestraft worden zo blijft het budget gerespecteerd. Op een kleine groep personeelsleden een curve van GAUS toepassen is in tegenstrijd met de beginselen van de statistiek. Meer nog wanneer op het niveau van een groot bedrijf de Gaus-curve zou kloppen, inzake evaluaties, dan moet men de selectieprocedure in vraag stellen. Een goede selectie maakt van slechte scores een uitzondering.

Het bedrijfsleven heeft graag een dergelijk verloningsysteem, de werknemer komt dan immers oog in oog te staan met zijn baas. Eén één op een verhouding maakt een goede dialoog onmogelijk want een dialoog kan enkel tussen gelijken en niet waarin de éne een machtspositie uitoefent op de andere.  

Collectieve onderhandelingen zijn voor de werknemer beter. De vakbonden treden hier in naam van het werkvolk op als spreker en belangenverdediger. Niet iedereen is immers in staat zijn loononderhandelingen zelf te voeren. Het tegendeel is eerder waar.

Collectieve loonsverhogingen doen de na-ijver tussen de werknemers verdwijnen en komen de sfeer op de werkvloer ten goede. Ik denk dat de werkgever ook belang heeft bij een goede werksfeer , of niet soms?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!