De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LOKO en Millenniumonderwijs

LOKO en Millenniumonderwijs

maandag 26 maart 2012 17:00
Spread the love

De Leuvense studentenraad LOKO heeft op 2 maart 2012 een ontwerpnota opgesteld in verband met het zogenaamde “millenniumonderwijs”. Het “millenniumonderwijs” is het jaarthema van LOKO, en moet een oplossing bieden voor problemen die de laatste jaren opduiken in het hoger onderwijs, zoals overvolle aula’s die vaak rumoerig zijn, en een gebrek aan engagement bij studenten. Ik citeer uit het besluit van de nota:
“Informatie is alomtegenwoordig, en mensen krijgen constant prikkels van buitenaf. Als het onderwijs hierop geen antwoord biedt, dan is het niet meer dan natuurlijk dat de aandacht en het engagement van de student meer gaat naar de dingen die veel frequenter informatie uitsturen en hun aandacht vragen. Daarom is het nodig om onderwijs niet te laten stoppen aan de deuren van de aula, en de bureau waar de cursussen liggen, maar om dit ook te brengen, en nadrukkelijk aanwezig te laten zijn, op het niveau waar een hedendaagse student zijn informatie vooral haalt, namelijk de media, en meer specifiek sociale media. Dit is […] een noodzakelijke stap om onderwijs op het voorplan bij de studenten te houden.”
Samengevat is de boodschap van LOKO dus: de student van tegenwoordig heeft de attention span van een goudvis en zit liever voor de TV en op facebook en twitter dan in de les of voor z’n boeken. Het is de taak van moderne proffen om studenten te motiveren, dus ze moeten zorgen dat als de studenten niet meer naar de les willen komen, dat dan de les dan maar naar de studenten komt, meer bepaald via de (sociale) media.

Misschien ben ik ouderwets en/of interpreteer ik het standpunt van LOKO verkeerd, maar ik vind de argumentatie van LOKO zeer vreemd. Met een zeer gelijkaardige redenering zou je kunnen argumenteren dat het onderwijs voortaan naar het café (of naar de fakbar) moet gebracht worden, want het is niet meer dan natuurlijk dat de hedendaagse student meer tijd op café spendeert dan in de aula — mensen krijgen namelijk constant “prikkels van buitenaf”, om maar te zwijgen van al die gratis vaten! Om te zorgen dat de studenten het onderwijs op het voorplan houden, is het dus noodzakelijk dat de “lessen” voortaan gegeven worden in de vorm van dronken discussies aan de toog.

Akkoord, ik trek het een beetje op flessen. Ja, nieuwe technologie kan nuttig zijn om het onderwijs te verbeteren. Ja, traditionele ex-cathedra hoorcolleges waarin een cursustekst wordt afgedramd zijn nutteloos. Ja, meer interactieve lesvormen zijn nuttig. Tot zover ga ik akkoord met LOKO.

Waar ik niet mee akkoord ga, is dat ICT een oplossing zou bieden voor het probleem van te grote groepen studenten. Nee, geautomatiseerde multiple-choice-examens op on-line leerplatformen zijn geen goed idee. Nee, “web-lectures” waarbij de lessen vervangen worden door YouTube-filmpjes zijn geen goed idee. Als er meer studenten zijn, dan moeten de groepen opgesplitst worden in groepjes met een didactisch verantwoorde omvang. En dan zijn er ook meer lesgevers nodig, en meer infrastructuur. Dat is de enige echte oplossing. En ja, dat kost geld, geld dat onze onderwijsministers liever niet uitgeven, want besparen is in de mode — herinner u, “wij” hebben nog wat schulden af te betalen, o.a. van de redding van, hoe heten ze tegenwoordig ook alweer, Barfius, nee, Belchius, ik bedoel Belfius. Daarom hanteren onderwijsministers graag de slogan “meer doen met minder middelen”, en er wordt daarbij dan vaak gewezen naar de nieuwe ICT-mogelijkheden. Het is een spijtige zaak dat de officiële Leuvense studentenvertegenwoordigers meestappen in die logica, in plaats van het verzet te organiseren tegen het besparingsbeleid.

(oorspronkelijk artikel: http://people.cs.kuleuven.be/~jon.sneyers/blog/2012-03.php#loko)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!