De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Links en Rechts, theoretische begrippen??

Links en Rechts, theoretische begrippen??

dinsdag 24 september 2013 21:57
Spread the love

Rechts

  1. We betalen teveel belastingen
  2. Er moeten meer gevangenissen komen om de criminaliteit te bezweren
  3. Asielzoekers moeten zo snel mogelijk het land verlaten.
  4. Mensen met een hoofddoek moeten zich aanpassen.

Dit zijn slogans waarmee de rechterzijde succes oogst.

Links

  1. Belastingen zijn het instrument bij uitstek om de rijkdom eerlijk te herverdelen.
  2. Als men mensen uitsluit ,niet waardeert en  in armoede laat verkommeren ontstaat criminaliteit , veel gevangenissen gaan daar niks aan veranderen.
  3. Asielzoekers vragen niet om naar hier te komen ze verlaten hun thuis voor het onbekende om te ontsnappen aan gruwel en geweld.
  4. Iedereen heeft het recht zich te uiten volgens zijn overtuiging dit is kleurrijk verrijkend pluralisme.

Dit zijn mijn slogans aan mijn kameraden en vrienden om dit te propageren…………

take down
the paywall
steun ons nu!