De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Limburgse Bomspotters waarschuwen voor de gevaren van nucleaire wapens

Limburgse Bomspotters waarschuwen voor de gevaren van nucleaire wapens

maandag 22 maart 2010 12:01
Spread the love

Limburgse Bomspotters waarschuwen voor de gevaren van nucleaire wapens

Zondag 21 maart trok een groep bezorgde jongeren richting Kleine Brogel om de aanwezigheid van B61 kernkoppen aan te klagen. Door middel van een ludiek toneel werden de gevaren van deze allesvernietigende wapens in de verf gezet. Ze ensceneerden een post-nucleaire wereld en lieten zien welke risico’s de wapens in zich dragen. Deze actie kadert in de doe-het-zelf campagne van Vredesactie, met als hoogtepunt een Europese actiedag op 3 april. De doe-het-zelf campagne blijkt zijn vruchten af te werpen. Nog voor ze aankwamen was er al een militaire macht aanwezig die het aantal actievoerders makkelijk overtrof. De actie verliep verder rustig maar het werd al snel duidelijk dat er hoge alertheid heerst op de basis.

Met hun actie willen ze hun medeburgers wakker schudden en het besef doen groeien tot wat deze wapens in staat zijn. Één enkele B61 bom heeft de potentiële kracht van 14 maal de bom op Hiroshima. Twintig van deze kernkoppen zijn te vinden op de basis in Kleine Brogel. Het onderhouden van de kernkoppen is voor ons een onnodige, kostelijke en bovenal gevaarlijke zaak. Daarenboven is het gebruik van of de dreiging met kernwapens reeds in 1996 door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag als strijdig met het internationaal recht bevonden. Nucleaire ontwapening is een must!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!