De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ligt Brussel in de Derde Wereld?
Brussel, Armoede, Werkzoekenden, Jeugdwerkloosheid, Ocmw brussel -

Ligt Brussel in de Derde Wereld?

dinsdag 12 oktober 2010 13:03
Spread the love

 

Meer dan één op vier Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens (€ 899 per maand voor een alleenstaande). Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de “arme sikkel” in het centrum van de stad. 

De werkloosheidsgraad bedraagt er meer dan 25 %, bij jongeren zelfs meer dan 40 %. Het aandeel huishoudens dat leeft van een OCMW-uitkering is er tot vijfmaal hoger dan in de rest van het gewest. In sommige wijken groeit bijna een op de twee kinderen op in een huishouden zonder inkomen uit arbeid. Dat staat te lezen in het Brussels Armoederapport 2010.

Deze buurten kennen een continue instroom van armere bevolkingsgroepen, vooral vanuit het buitenland, al dan niet met papieren. Een deel van hen blijft er slechts tijdelijk wonen, totdat ze over voldoende middelen beschikken om net als de Belgische middenklasse naar de meer welstellende buurten binnen of zelfs buiten het Brussels Gewest te verhuizen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

De meeste armoede-indicatoren voor het Brussels Gewest blijven dan ook op rood staan, heel wat indicatoren wijzen zelfs op een verslechtering van de situatie. Het effect van de crisis is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de werkloosheids- en OCMW-statistieken, maar ook op het aantal betalingsachterstanden op hypothecaire en consumentenkredieten.

102 147 Brusselaars ontvingen in januari 2010 een werkloosheidsuitkering. De Brusselse werkloosheidsgraad is tweemaal zo hoog als in het land. De werkloosheidsgraad is het hoogst voor jongvolwassenen. Iets minder dan een derde van de jongvolwassen Brusselaars (15-24 jaar) die zich aanbieden op de arbeidsmarkt blijft werkloos. Brussel is bovendien het gewest met de sterkste groei van het aantal werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden steeg in alle leeftijdscategorieën, maar de stijging is het grootst bij de 50-plussers en bij de mannen. De stijging bij de Brusselaars jonger dan 40 jaar brengt een einde aan een daling tussen 2006 en 2008. De stijging van het aantal zeer langdurig werkzoekenden (meer dan vijf jaar) is onrustwekkend (+ 6,6 % tussen 2008 en 2009). In 2009 gaat het om bijna 20 000 mensen. (Foto)
 

Lees het volledige rapport hier

Bron :

Studiedienst van de diensten van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!