De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Liever confrontatie met de PS dan met een migrant ?

Liever confrontatie met de PS dan met een migrant ?

vrijdag 10 augustus 2018 10:09
Spread the love

Staatssecretaris Francken is niet verantwoordelijk voor de problemen in de wereld.

Net zoals het onzin is dat mensen er in de miserie van hun land uitgerekend het Maximiliaanpark in Brussel uitkiezen omdat ze hier “warme soep” krijgen. Dit politiek probleem gaat niet over “pamperen van illegalen” of over de dualiteit tussen N-VA en PS. Wel over de noodzaak van wereldvrede en een duurzaam marshallplan voor de landen van herkomst. Omdat iedereen recht heeft op een perspectief !

In het Verenigd Koninkrijk kan je blijkbaar onmiddellijk aan het werk als migrant. Vandaar de zogenaamde transmigranten in Brussel. Dit weegt op de arbeidsvoorwaarden voor de migrant én voor de Engelsman.
Politici moeten begrijpen dat de actieve bevolking in ons land houdt aan onze Sociale Zekerheid en aan ons sociaal overleg en loonvorming.
Sommigen, waaronder onze minister van Financiën, dromen al langer van de afschaffing van het minimumloon in ons land. In Trends verwees hij daarbij als hoofdredacteur telkens naar Duitsland. Tot in dat land, na de perikelen van de eenmaking van oost en west, het minimumloon werd heringevoerd door CDU-CSU-SPD. In Trends stopte hij enkel met de verwijzing naar de moedige Gerhard Schröder en de volhardende Angela Merkel evenwel …

Een beleid dat enkel focust op het efficiënt-efficiënter-efficiëntst afsluiten van de nationale of EU grenzen, is volstrekt onvoldoende.
Voor Binnenlandse Zaken moeten de burgemeesters de klus solidair klaren. Ongeacht de evolutie van de instroom? Die werkt overigens cyclisch met de seizoenen van het jaar.
Is de eenzijdige profilering op het terugkeerbeleid van misdadigers gepast als het gaat over het federaal beleid voor transmigranten en kandidaat vluchtelingen?
Enkel op basis van inzicht in de oorzaken van migraties en politieke instabiliteit kan je aan de kiezer uitleggen waarom we solidair moeten zijn. Zonder ons maatschappijmodel daarbij in gevaar te brengen.

Misschien moet Theo Francken beginnen met te zeggen dat hij als Staatssecretaris, toegevoegd aan Binnenlandse Zaken, enkel aan de symptomen kan werken en uitleggen wie er bevoegd is voor Economie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

 

take down
the paywall
steun ons nu!