De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Liever 40 dan 50

Liever 40 dan 50

maandag 5 juni 2017 09:17
Spread the love

Neen, het gaat niet over mijn leeftijd. Ik voel me niet depri als vijftiger, zeker omdat 50 het nieuwe dertig is zeker? Het gaat wel over het aantal runderen dat er op mijn bedrijf rondloopt. In de landbouw is het immers al van na de 2de wereldoorlog, en wie weet langer, de wet dat je je inkomen kunt opkrikken door uit te breiden. Het is dus niet zo dat al de grond van stoppende boeren braak blijft liggen of wordt volgebouwd. De meeste gronden worden ingenomen door uitbreidende bedrijven. Meer dieren, meer grond… meer werk, logisch toch? Inderdaad boeren werken heel veel uren per week, maar ze zijn ook enorm gaan mechaniseren. Een systeem dat heel lang heel goed heeft gewerkt. De limieten zijn echter al een tijdje overschreden. Immers, als de winstmarges per eenheid steeds kleiner worden bereiken we op een bepaald moment het punt waarbij investeringen van de machines groter zijn dan de winst die er mee te bereiken is.

Boeren moet je graag doen, met liefde, anders blijf je het niet doen. Veel boeren moeten dus wel erg veel liefde hebben om 500 en meer runderen te houden… Ik daarentegen zoek manieren om mijn bedrijf te runnen met minder dieren. Liever 40 dan 50! Jawel, ik ben ook gebonden aan economische wetmatigheden. Ik heb een bepaalde schaal nodig om rendabel te zijn. Wegwerken van schaalnadelen behoort tot het bedrijfsmanagement waar je als bedrijfsleider maar best actief mee bezig kunt zijn. Alleen moet deze activiteit zo creatief mogelijk worden ingevuld. Het eenzijdig opschalen van het bedrijf is daarbij maar een zeer gemakkelijke oplossing.

take down
the paywall
steun ons nu!