De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Levensreddende woorden

Levensreddende woorden

woensdag 28 juli 2010 08:41
Spread the love

Als een boek een mens kan redden, wat kunnen de WikiLeaks dan niet?

Ross Caputi studeert momenteel aan de universiteit van Boston, maar vocht tussen 2003 en 2006 in Irak, en was in 2004 betrokken bij het offensief in Fallujah. Zijn getuigenis hierover in de krant The War Crimes Times (“News a press that’s free would print”) is verhelderend: “You probably have heard that it was the biggest battle of the war, and you might also know about the large number of refuges and civilian deaths. I’ll spare you the gory details, however, I came out of Fallujah feeling like a terrorist.”

Verhalen als het zijne lichten een tipje van de sluier over de oorlogen zoals die in Afghanistan en Irak, en leggen de gruwel bloot. Wellicht op een eerlijkere wijze dan in de eerder deze week gelekte ‘war logs’, als je ervan uitgaat dat de daders hun oorlogsmisdaden niet onverbloemd rapporteren. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de WikiLeaks van onschatbare waarde zijn, al is het maar om hun omvang, detail en bovenal de deining die ze veroorzaken.

Sommige bovengenoemde ‘daders’ worden op hun beurt soms slachtoffers. Na negen jaar oorlog in Afghanistan en zeven jaar in Irak, telt de VS twee miljoen veteranen. Jaarlijks plegen naar schatting meer dan 6000 onder hen zelfmoord (op een totaal van 30.000 zelfdodingen jaarlijks in de VS) . Dat blijkt uit cijfers die het Departement Veteranenzaken eerder dit jaar bekend maakte.

Ook hier biedt Ross Caputi een inkijk in de situatie: “In the months that followed, I felt a great deal of guilt and confusion, but I was afraid to talk about it, even with the people who were closest to me. (…) I couldn’t tell if I was crazy or if I was the only sane person left on this planet, and for a while I felt completely alone and like many veterans I turned to drugs and alcohol.”

Zijn verhaal krijgt een andere wending wanneer hij een exemplaar van Howard Zinn’s ‘A people’s history of the United States’ in handen krijgt: “I learned that in every American war the many have sufferred for the profit of the few, and that in every American war there were others who felt like I did.” Het boek deed hem beseffen dat de gebeurtenissen in Irak niet uniek waren, en dat hij niet gek was omwille van zijn afkeer omdat hij er deel aan had genomen. Hij komt tot de conclusie dat oorlogen in Irak en Afghanistan geen aberraties zijn van Amerika’s trotse geschiedenis, maar integendeel gebeurtenissen die logisch voortvloeien uit 234 jaar Amerikaans beleid. “Professor Zinn touched many people’s lives, but few like he did mine. In a way, he saved my life.”

Hebben de mensen die de documenten gelekt hebben, een gelijkaardig verhaal? Hopelijk doet hun lek in elk geval hetzelfde: levens redden. www.veteransforpeace.org

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!