De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEVENSLUST BLIJFT ONDANKS STAKING VASTHOUDEN AAN ONTSLAG VAKBONDSDELEGEES

LEVENSLUST BLIJFT ONDANKS STAKING VASTHOUDEN AAN ONTSLAG VAKBONDSDELEGEES

donderdag 30 januari 2020 18:53
Spread the love

Directie Levenslust Lennik blijft ondanks staking vasthouden aan ontslag vakbondsdelegees

De Raad van Bestuur van de vzw Levenslust in Lennik heeft de vakbonden donderdag laten weten dat zij, ondanks de stakingsactie van 22 januari en een nieuw sociaal overleg enkele dagen nadien, vasthoudt aan de beslissing om drie personeelsleden, waaronder twee vakbondsafgevaardigden van de socialistische bediendenvakbond BBTK, te ontslaan.

De vzw Levenslust is een multi-functioneel centrum dat jongeren met problemen opvangt, buitengewoon onderwijs organiseert en circa 250 personen tewerkstelt. Het drietal werd 8 januari op staande voet ontslagen. De vakbonden bestempelden dit als een aanslag op de syndicale werking en reageerden ook furieus omdat dit ontslag in de week viel voor de ‘occulte periode’ van de komende sociale verkiezingen waarin werkgevers geen kandidaten mogen ontslaan. Volgens de directie was er echter geen verband met het vakbondsmandaat en was het ontslag het gevolg van hun professioneel functioneren.

De vakbonden zullen volgens Johan Dumortier (BBTK) volgende week een personeelsvergadering organiseren om de verdere actiebereidheid bij de werknemers tegen de ontslagen te peilen. “Op basis van wat ik hoor legt het personeel zich nog niet neer bij de ontslagen en ligt het in de lijn van de verwachtingen dat we binnenkort weer een nieuwe 24 urenstaking zullen organiseren. We bereiden ook juridische stappen voor bij de arbeidsrechtbank onder meer tegen feit dat de directie weigert het ontslag van de vakbondsafgevaardigden te motiveren terwijl dit ze dit volgens een cao verplicht is”, aldus Dumortier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!