De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Levensgevaarlijke pro Palestijnse activisten”/Gevaarlijk voor het onrecht/Strijdend voor gerechtigheid

”Levensgevaarlijke pro Palestijnse activisten”/Gevaarlijk voor het onrecht/Strijdend voor gerechtigheid

zaterdag 4 juli 2015 11:03
Spread the love

LEVENSGEVAARLIJKE PRO PALESTIJNSE ACTIVISTEN/GEVAARLIJK VOOR HET ONRECHT/STRIJDEND VOOR GERECHTIGHEID

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/levensgevaarlijke-pro-palestijnse-activistengevaarlijk-voor-het-onrechtstrijdend-voor-gerechtigheid/

VOORAF
Regelmatig komt het voor, dat degenen, die kritisch staantegenover het politiek-militaire optreden van de Staat Israel ende Israelische bezetting, door zionistische aanhangers van dezeStaat voor ”antisemiet” ”extremist” etc worden uitgemaakt.
Dit overkwam ook activist Frank van der Linde, die hierovereen artikel schreef in Joop.nl
”LEVENSGEVAARLIJKE PRO PALESTIJNSE ACTIVISTEN
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32836_levensgevaarlijke_pro_palestijnse_extremisten/

Zie ook over Frank van der Linde
http://www.oneworld.nl/auteur/frank-van-der-linde

http://frankvanderlinde.net/

Als ondersteuning van Frank van der Linde en al die andere Palestinaactivisten, die ten onrechte als ”antisemiet”, ”extremist” etc worden neerggezet,dit commentaar, wat ik ook heb gepost op Joop.nl

De zionistische pro Israel lobby heeft gelijk, wanneer ze pro Palestijnseactivisten neerzetten als ”gevaarlijk”, omdat zij, die 67 jaar Israelischebezetting, etnische zuiveringen en terreur jegens de Palestijnen kostewat koste verdedigen, beducht moeten zijn op de tegenreactie.De tegenreactie, die schreeuwt om gerechtigheid.Want, beste lezer, het gaat niet alleen om die 48 jarige [sinds 1967]bezetting, terreur en neo kolonialistische militaire strafexpedities van deIsraelische Staat: [1]Wie het kwaadaardige karakter van de Staat Israel wil begrijpen, moethet hele plaatje meenemen.En dat plaatje begint eind 19 e eeuw, met de stichting van de zionistischebeweging.
ZIONISME/KOLONIALISTISCH/SUPERIORITEITSDENKEN/MISDAADJEGENS HET PALESTIJNSE VOLK
Ik begin met iets simpels:Hoe zou de gemiddelde Nederlander reageren, als na 2000 jaar de Bataviereneen deel van Nederland claimden, het voor elkaar kregen, dat Nederland[een toen nog kolonie van laten we zeggen, China, om het ver weg te houden],werd verdeeld bij VN Resolutie in een Nederlands en Bataafs deel en een grootaantal Nederlanders huis en erf werd uitgegooid, verdreven, om plaatste maken voor een stel Batavieren, dat hier niets te zoeken had?
Want zo is het Palestina vergaan.Zo is de zionistische Staat Israel tot stand gekomen:
Eind negentiende eeuw werd de zionistische beweging gestichtdoor de Joods Oostenrijkse journalist Theodor Herzl met als doel:de vestiging van Joden in Palestina en het vestigen van een JoodseStaat aldaar. Lees maar zijn opus magnum ”Der Judenstaat” [2]Probleem was echter:Palestina was deel van het toenmalige Ottomaanse Rijk en er woondeneeuwenlang de Arabische Palestijnen, de rechtmatige bewoners dus.Toen de Turken niets voor de Herzl onderneming voelden [hoewel zichwel reeds individuele Joodse ”pioniers” zich vestigden in Palestina]probeerden de zionisten [Herzl was toen al overleden] het tijdens WO Ibij de Britten, die om imperialistische koloniale redenen wel voeldenvoor de vestiging van dat ”Joods Thuisland” [toen dus nog geen Staat,maar dat zat wel in het achterhoofd van de zionistische leiders] en beloofdedit ”Thuisland” aan de Britse leider van de zionisten, Lord Rotschild,in de ”Balfour Declaration” [een brief van Balfour, toenmaligeBrits minister van Buitenlandse Zaken aan Lord Rotschild]De Palestijnen werden hierin natuurlijk niet gekend.
Toen Palestina in 1920 Brits Mandaatgebied werd, ging de verwezenlijkingvan dat Thuisland idee door, de Palestijnen verzetten zich natuurlijk, hetArabisch nationalisme ontwaakte.
STAAT ISRAEL EN EERSTE BEZETTING
Na WO II was het wespennest de Britten teveel [opstand van de Palestijnenin 1936-39 tegen het Britse gezag en ook de zionisten/aanslagen van extremezionisten op Engelse doelen en op Palestijnse doelen/toenemende terechewoede onder de Palestijnen] gaf het ”Mandaat” terug en liet de VN beslissen.En dat gebeurde in 1947 bij resolutie 181 met de opdeling van Palestina in een Joods enArabisch deel, over de ruggen van de Palestijnen heen, terwijl alleen zijhet zelfbeschikkingsrecht zouden moeten hebben over hun eigen land.Ben Goerion riep eenzijdig de Staat Israel uit [voorzien was inresolutie 181  een Federatiemet een Joods en Arabisch deel en economische samenwerking]De Palestijnen kwamen natuurlijk in verzet, oorlog brak uit:Resultaat, etnische zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen,massaslachtingen onder de bevolking en vernietiging van meer dan 400Arabische dorpen.[3]
En daarbij werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen landbezet door Israelisch-zionistische troepen.Daarom praat ik over een 67 jarige bezetting!
ISRAELISCHE BEZETTING IN 1967
Het treurspel van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebiedenvanaf 1967 kennen we.Bezetting [ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israelopriep zich terug te trekken uit de in de juni oorlog van 1967veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse], onderdrukking,oorlogsmisdaden, terreur.Iedere bezetting overal ter wereld werkt zo.Stichting en tot nu toe uitbreiding van illegale nederzettingenin bezet Palestijns gebied, wat leidde tot land en waterroof.Bloedige militaire strafexpedities met duizenden burgerdodenin de loop der jaren, foltering van Palestijnse gevangenen, administratievedetentie [detentie zonder vorm van proces], moet ik doorgaan? [4]Bouw van een illegale Muur, meer landroof.Etnische zuiveringen van de Bedouienen. [5]Uithongering door Gaza Blokkade [6]

ISRAEL KRITIEK EN ANTISEMITISME
En met de stad uit een dergelijke Staat, Tel Aviv, wil burgemeestervan der Laan samenwerken, een stad, die bovendien helemaalniet tolerant is, getuige de discriminatie van Ethiopische Joden. [7]
En wie daarop kritiek heeft is ”extreem”, ”levensgevaarlijk”,een ”anti semiet”Wat een nonsens en apekool!
Kritiek hebben op het misdadige optreden van de Staat Israel heeftniets te maken met Jodenhaat!Joden zijn niet verantwoordelijk voor de Israelische misdaden, alleende Israelische politiek en militair verantwoordelijken.Het is eerder antisemitisch, Israelkritiek en Joden opeen hoop te gooien, omdat zo alle Joden in feiteverantwoordelijk worden gesteld voor de Israelische misdaden.
Even absurd is het te beweren, dat kritiek op de Soedanesepresident Omar Bashir [door het Internationaal Strafhof aangeklaagdwegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheiden genocide in de oorlog in Darfur], hetzelfde is als racisme.
Maar die Israelverdedigers, die snoodaards weten, hoe gevoelgeen beschuldiging van anti semitisme in Nederland ligt en daaromkomen ze ermee.Het is wat zionistische Israeli’s ook direct tegenover Israelcritici aanvoeren.

Ik ben er ongevoelig voor, want ik weet dat ik geen antisemiet ben.Ik hoop, dat Frank van der Linde er zich ook niets van aantrekt.

LEVENSGEVAARLIJK TEGEN HET ONRECHT
Met hun onzinnige ”antisemitisme” beschuldigingen en wat diesmeer zij van dergelijke onzin, hebben de zionistische Israelverdedigers maar een intentie:
De aandacht af te leiden van de structurele Israelische misdaden.Maar dat gaat niet meer lukken:In het Internet tijdperk komt alles naar boven, of het de zionisten nuzint of niet.
Ze zijn ingehaald door de tijd, Internet en vooral door Israel zelf,dat steeds schaamtelozer zijn misdaden praktisch voor de TVcamera bedrijft.
Zo Israel lovers, en zet mij nu ook maar neer als gevaarlijke proPalestina activist:Het zal mij een eer zijn.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[2]

WIKIPEDIA DER JUDENSTAAT
https://en.wikipedia.org/wiki/Der_Judenstaat

WIKIPEDIATHEODO HERZL
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

[3]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[4]
UITPERS.BEZESTIG JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL ENETNISCHE ZUIVERINGENASTRID ESSEDJUNI 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[5]
HUMAN RIGHTS WATCH

ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV11 MAART 2011
http://www.hrw.org/news/2011/03/11/erasing-links-land-negev

”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedlydisplaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES10 AUGUSTUS 2010
http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes
[6]

DE GAZASTROOKTHE RIGHTS FORUM
http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza
BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[7]
ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!