De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leven na dood van fysisch lichaam

maandag 13 juli 2020 17:59
Spread the love

Een mens is multidimensionaal, universeel bewustzijn, individueel bewustzijn (ik-ben), vermogen om te redeneren, gevoelens, levensenergie in een fysiek lichaam.
De grote werkelijkheid is ook multidimensionaal,ook minder materiële werelden, met fijnere trillingen, astrale werelden.

Nu of wanneer je dichter bij de dood van het fysieke lichaam bent, is wijs om een overzicht van je leven te maken, om te weten welke mensen je pijn hebt gegeven, bedrogen, gelogen, verraden, fysiek en emotioneel geweld gebracht hebt.Als gij schuldig voelt of spijt hebt van bepaalde daden of gebeurtenissen is goed om te proberen jezelf en de anderen te vergeven.
Probeer, indien mogelijk, deze mensen te vinden, toon oprechte berouw, vraag vergiffenis en betaal mogelijke morele en materiële schade.
We moeten de les leren dat we EEN zijn als cellen in hetzelfde ‘lichaam’ ‘Universeel bewustzijn’ en daarom is wijs de anderen te behandelen zoals we behandeld willen worden.
Als het niet mogelijk is om deze mensen te vinden, als je adres niet weet, schrijf toch de brieven, toon oprecht berouw en vraag om vergiffenis en probeer ze te sturen in gedachten en intentie.
U kunt eventuele morele en materiële schade betalen aan andere mensen, hulpbehoevenden.

Alleen het fysieke lichaam sterft

Het individueel bewustzijn  leeft nog en  het gevoel ‘Ik-ben’ blijft hetzelfde met dezelfde redenering en zintuigelijke capaciteiten.
Iemand die dit feit niet kent, kan problemen en veel verwarring hebben omdat  niet weet dat het fysieke lichaam al dood is.
In de andere dimensies , astrale werelden is het belangrijk om het Licht te zoeken en te volgen.

Eerst zal het individueel bewustzijn ‘Ik-ben’ in de aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde naar de film van je leven, vanuit het standpunt van anderen, kijken. Daardoor  is belangrijk om een overzicht te maken van je leven al in dit leven, zodat je meer voorbereid bent op de film van je leven in de astrale werelden.
Er is kracht en moed voor nodig om het licht te verdragen en eigen waarheid  te zien.

 

Spirituele wetten

Er bestaan ook natuurlijke/spirituele wetten in de astrale dimensies.
Sterke vibraties van licht, liefde, waarheid, mededogen… dan het individuele bewustzijn gaat naar mooie, liefdevolle, vredige werelden die de katholieken het paradijs  noemen.

Mensen die veel morele en materiële schade aan de anderen gegeven hebben en nog steeds niet willen of de kracht en moed niet hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor hun schade aan de anderen zullen bij het overzicht van hun levensfilm vluchten van het licht.

Zwakke vibraties van licht, liefde, waarheid zal het ‘ik ben’ tijdelijk naar lelijke, agressieve, egoïstische, haatdragende werelden gaan, die de katholieken de hel  noemen.

Maar zullen regelmatig  bezoek krijgen van lichtgevende wezens, spirituele gidsen die de mogelijkheid geven om opnieuw de film van hun leven te zien, een overzicht van hun  leven te maken.

Als ze de kracht en de moed hebben om het licht te zien, de les van het leven te leren, berouw te hebben, te verontschuldigen, zullen ze hun plaats in de astrale werelden verbeteren.

reisgidsen voor astrale dimensies  

Het is een reis naar een bestemming  die nog onbekend is en als iemand zich niet heeft voorbereid en de reisgidsen over deze bestemming niet heeft gelezen kan dat in het begin verwarrend zijn.
Het hangt er ook van af of de dood van het fysieke lichaam snel en onverwacht was, zoals bij een ongeluk, kan verwarrend of zelfs beangstigend zijn omdat de persoon niet weet dat het fysieke lichaam al gestorven is. De bedoeling is dat het ‘individuele bewustzijn’ de weg naar het licht volgt.

Er zullen wel lichtgevende wezens komen, spirituele gidsen die zullen helpen op de reis naar de astrale werelden.
Men moet zich dus al voorbereiden en de reisgidsen over deze bestemming lezen.

Er zijn duizenden boeken over het leven na de dood van het fysieke lichaam door wetenschappers , mediums en mensen ‘individuele bewustzijn’ waarvan het fysiek lichaam enkele minuten, uren of zelfs dagen gestorven is en weer tot leven  gekomen is. (bijna-doodservaringen).
Als iemand veel reisgidsen heeft gelezen en het lichaam sterft door ouderdom of ziekte dan is de persoon al voorbereid, de ‘Ik-ben’ blijft hetzelfde en behoudt dezelfde capaciteiten en zintuigen. En ook behoud individueel bewustzijn ‘ik ben’ een aura van een fijnstoffelijke ‘substantie’.

In principe zal  ontvangen worden door het ‘individuele bewustzijn’ (Ik-Ben) van familie en vrienden die de ‘persoon’ naar de juiste plaats in de astrale wereld zullen brengen.
Soms wordt de reis naar de astrale wereld gevoeld als een reis in een lift of in een tunnel met een licht aan het einde.

astrale dimensies
De astrale wereld is enorm, duizenden werelden  van verschillende vibraties volgens geloof, levensfilosofie, zwakke of sterke vibraties van licht,liefde,waarheid,mededogen…

Mensen met dezelfde gedachten, geloof zullen in dezelfde dimensies verblijven.

Daarom is het wijs om nu al de reisgidsen te bestuderen en op een eerlijke, ware manier te leven. Zelfkennis ontwikkelen en bewust woorden van mogelijke trauma’s en onderdrukte en onbewuste gevoelens, emoties van het verleden. Proberen een beter mens te worden en elke keer meer het licht, liefde,waarheid, mededogen wijsheid  van het universele bewustzijn uit te drukken.

In de middelste astrale werelden kan men iets zien dat lijkt op het hiernamaals van religies waar de mensen vast zitten  in een bepaald geloof.

Men moet zijn redenerings- en gevoelscapaciteit gebruiken, boeken lezen en een eigen visie zoeken over het mysterie van schepping en bewustzijn..
De astrale werelden hebben natuurlijke wetten, het is een kwestie van vibratie, als iemand een sterke vibratie heeft van licht (wijsheid), liefde, waarheid, mededogen dan zal  automatisch afstemmen op mooie, liefdevolle, vredige werelden.
In de astrale werelden moet het individuele bewustzijn het licht  zoeken, volgen en proberen liefde uit te stralen.

through self -knowledge and a consciousness process to realize that the consciousness is One as cells in a same body, to radiate each time more a radiant sun of love and truth that calms,strenghten,heals ,iluminate your brother and sisters ….

zie boeken van:

-Eben Alexander “Na dit leven.Een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals”

-William Buhlman

-Betty Eadie

-Phyllis Atwater

-Kryon “De reis terug naar huis”

-Michael Sabom “in het licht van de dood”

-Lee Lawson”visitations from the afterlife”

-Helen Greaves “testimony of light”

-Scott Peck “In de hemel als op aarde”

-Kiara Windrider “Vuur uit de hemel”

-kathleen Dowling Singh ‘The Grace in Dying”

-“The grace in Aging”

https://www.dewereldmorgen.be/community/bewustzijnenergieleven/

Bewijs leven na de dood… Wetenschappers: de ziel sterft niet – #1 Kennisbank (hetnlpcollege.nl)

Doreen Virtue “Tien boodschappen van je engelen”

-“Handboek Engelen therapie”

the divine self

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!