De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEVEN EN STERVEN ONDER AMERIKAANSE BOMMEN

dinsdag 17 mei 2011 11:31
Spread the love

STEMMEN UIT DE VLAKTE DER KRUIKEN, LAOS 1964-1969

Ter nagedachtenis van de honderd duizenden  Laotianen die gedood werden door de brutale bombardementen van de VSA

Deze ‘oorlog van de vliegtuigen’ was een oorlog die onbekende en afgelegen samenlevingen in het geheim kon wegvagen, zonder dat de buitenwereld daar iets van te weten kwam of zelfs maar vermoedde.
Meer dan 25000 aanvalsvluchten zijn van mei 1964 tot september 1969 op de vlakte der kruiken uitgevoerd, meer dan 150000 ton aan bommen is uitgeworpen.
Beneden op de grond werden één miljoen mensen gedood, gewond of dakloos, naar schuilplaatsen onder de grond verdreven en de gehele samenleving bovengronds werd met de grond gelijk gemaakt.
De voortdurende hel van bombardementen dwong hen in grotten te leven, de bommen vielen als zaad dat door een boer uitgestrooid werd. Vijf en een half jaar lang werden ontelbare mensen levend begraven of levend verbrand door napalm of witte fosfor of uiteengereten door fragmentatie bommen.

De vlakte der kruiken ligt in het noordoosten van Laos en was een schilderachtige en welwarende plattelandsgemeenschap waar de inwoners hun brood verdienen met het bewerken van de grond en het houden van vee. Ze werkten gedurende het regenseizoen op de velden om rijst, groenten en fruit te verbouwen. Ze brachten het droge seizoen in de bossen door met het kappen van hout, met het repareren van hun gereedschappen en het vieren van godsdienstige feesten.
Het VSA leger als de incarnatie van alles wat onbeschrijfelijk, onmenselijk, wreed, kwaadaardig is, heeft hun leven, hun familie, hun samenleving aan flarden geschoten.

Het soort technologie dat op de bevolking van de vlakte der kruiken is losgelaten, houdt niet alleen een bedreiging voor de ontelbare miljoenen mensen van de derde wereld in maar ook voor de gehele mensheid.

Moge Grote Geest inzicht aan de wrede overheerser van de wereld geven zodat zij kunnen  genezen van hun ziekelijke hebzucht en blindheid door machtszuchtigheid zodat zij de waarheid kunnen zien over hun wreedaardige misdaden de laatste 2 eeuwen. Zodat zij tot de openbaring komen dat de zwakken ook recht hebben op een rechtvaardige vrede en rijkdom.. Zodat zij onmiddellijk stoppen met de agressies tegen soevereine landen, hun onderdrukkende troepen terugtrekken en naar huis brengen en vrijwillige voor een internationale rechtbank verschijnen, schuldig pleiten, vergeving vragen, boeten voor hun misdaden en schade vergoeding aan de slachtoffers betalen.
De wereld heeft als wereldregering een raad van wijze en vreedzame mensen nodig die de belangen en de rechten van de zwakken onder ons verdedigen zodat iedereen in een rechtvaardige vrede en rijkdom kan leven.

Bron: Fred Branfman, “Stemmen uit de vlakte der kruiken”

https://tiogatours.nl/voorpret/infotheek/geschiedenis/amerika/1969–de-vs-bombarderen-laos-en-cambodja/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!