De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense jongeren spuwen vuur tegen kernwapens

Leuvense jongeren spuwen vuur tegen kernwapens

woensdag 24 februari 2010 13:59
Spread the love

Bomspotters houden fakkeltocht bij Kernwapenbasis Kleine Brogel

Op zaterdagavond 6 februari trokken een groep van 9 Leuvense jongeren naar de militaire basis van Kleine Brogel. Met een fakkeltocht en sfeervol vuurspektakel, protesteerden ze er tegen de aanwezigheid van kernwapens en de paraatheid van Belgische F16’s voor het inzetten van deze wapens. De basis werd niet betreden en niemand werd opgepakt. Hun actie kadert in de campagne Bomspotting, en is een oproep tot deelname aan de Europese actiedag tegen kernwapens van 3 april aanstaande.

De groep wandelde tijdens de valavond door de velden en de bossen richting militaire basis. Bij één van de poorten van de basis gaf de groep een vuurshow. Dit feest van licht en vuur ging niet voorbij aan de militairen, die kwamen kijken wat er aan de gang was. De groep maakte duidelijk wat de bedoeling was. Op het moment dat iemand een foto van de militairen wou nemen deden deze direct een bivakmuts aan en verboden ze de groep foto’s te nemen. Toen er nog enkele militaire voertuigen aan kwamen hebben activisten afscheid genomen en zijn ze rustig kunnen vertrekken.

VS bepalen koers op vlak van kernwapens

Deze actie is één van vele acties die in de loop van 2010 op de agenda staan. Dit jaar is immers een cruciaal jaar voor nucleaire ontwapening.

De eerste belangrijke stap daarin is de Nuclear Posture Review, waarin de VS zijn eigen kernwapenpolitiek evalueert en de nieuwe krijtlijnen uitzet.
De inhoud van de NPR bepaalt de relevantie van VS kernwapens op Europese bodem. De discussies concentreren zich onder meer rond een eventuele ‘no first use’-politiek (het niet als eerste inzetten van kernwapens maar enkel als reactie op eerder kernwapengebruik) of gaan over het beperken van de rol van kernwapens tot afschrikking van ander kernwapengebruik.
Beide keuzes impliceren dat tactische kernwapens geen rol meer hebben in de Amerikaanse defensiepolitiek en dus ontmanteld kunnen worden. Ook blijkt er grote discussie over het behoud van kernbommen voor bommenwerpers.
Ook deze discussie zou een terugtrekking van de kernwapens in Kleine Brogel met zich mee kunnen brengen.

In maart weten we of Obama de Amerikaanse kernwapenpolitiek uitstippelt of dat de oude havikken dit zelf blijven doen. De resultaten van deze Nuclear Posture Review zullen een grote invloed hebben op beide andere politiek belangrijke momenten: de NPT (non-proliferatie verdrag) Review Conferentie in mei en de herziening van het NAVO Strategisch Concept, waarvan in november een nieuwe versie wordt goedgekeurd.

Maar ook al is de politieke ruimte voor een eenduidig pleidooi voor nucleaire ontwapening nog nooit zo groot geweest, van een Belgisch engagement om ontwapeningsinitiatieven te ondersteunen is voorlopig weinig te merken.

Via de campagne Bomspotting geeft Vredesactie de politieke leiders een duwtje in de rug.

korte video van de vuurwandeling: hier

take down
the paywall
steun ons nu!