De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense gemeenteraad buigt zich over arseenvervuiling Hertogensite

Leuvense gemeenteraad buigt zich over arseenvervuiling Hertogensite

dinsdag 28 september 2021 16:40
Spread the love

LEUVENSE GEMEENTERAAD OVER ARSEENVERVUILING HERTOGENSITE

Tijdens de Leuvense gemeenteraad vroeg raadslid Eva Platteau (Groen) maandag het college om een reactie over de arseenvervuiling op de Hertogensite waarover ik recent schreef;
(https://www.apache.be/2021/09/01/vervuiling-met-arseen-ontdekt-bij-aanleg-nieuwe-stadswijk?cdlnk=d2N6eng5cDJHNm5iV05hNGFvUjVGK3ZOcGJIR0NVZzh6dUhBb0dWSVFqdE1PZnpudmkxMjVZTElOMlk5c0E9PTo6ZWZmN2Y0N2Q3OGU3MjU0Y2I1OWU2MGYyMTczNTgyMzM%3D) en (https://www.dewereldmorgen.be/community/vragen-bij-grondwatervervuiling-arseen-op-leuvense-hertogensite/). Milieuschepen David Dessers stelde “met de hand op het hart’ te kunnen zeggen dat alles veilig er verloopt.

Dat er zich op sommige plaatsen van de Hertogensite, waar projectontwikkelaar Resiterra momenteel meer dan 500 woonentiteiten bouwt, teveel arseen in het grondwater bevindt staat niet ter discussie. Terwijl de grondwaterkwaliteitsnorm voor As 20 µg/l bedraagt werden er volgens TAUW, de bodemsaneringsdeskundige die Resiterra bijstaat, op sommige locaties in het grondwater op waarden aangetroffen tot 40 µg/l. Hamvraag is of er bij de actuele bemaling van twee bouwputten met arseen vervuild opgepompt grondwater wegvloeit wat op termijn een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid.

Dessers herhaalde de standpunten van TAUW, OVAM en VMM dat het hier gaat het om een natuurlijk, vaak voorkomend fenomeen in ondergrondse veenlagen van valleien als deze van de Dijle en derhalve niet als een verontreiniging beschouwd moet worden. Uit een recente meting van het geloosde water bleek op 9 juli bovendien dat het arseengehalte lager is dan de gemiddelde achtergrondwaarde van 5 µg/l die in de natuur voorkomt. Vooraleer het water geloosd wordt, wordt het gezuiverd in een installatie.

Ik blijf echter met vragen zitten. Waarom er geen werk gemaakt van een sanering als er arseenwaarden boven de grenswaarde van 20 µg/l aanwezig zijn in het grondwater? In de omgeving van de centraal gelegen bouwput werden waarden gevonden van 28 µg/l, reden waarom Resiterra voor de lozing in de Dijle een vergunning vroeg en verkreeg tot 30 µg/l, een beslissing waarop de Leuvense toxicoloog Jan Tytgat kritiek heeft. Tytgat en emeritus hoogleraar Jan Delrue wijzen overigens vroeger onderzoek aan de KU Leuven op deze locatie als oorzaak van de aanwezigheid van arseen. En wat met al de grond die afgevoerd werd?
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!