De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense beslissing om milieuadviesraad niet langer te erkennen ingegeven door politieke censuur?
Opinie -

Leuvense beslissing om milieuadviesraad niet langer te erkennen ingegeven door politieke censuur?

donderdag 18 augustus 2022 14:47
Spread the love

 

De Leuvense politiek werd eind juni opgeschrikt door de beslissing van de Leuvense gemeenteraad om de milieuadviesraad niet langer te erkennen en te subsidiëren. Zowel de oppositiepartijen als een deel van de leden van de MAR haalden zwaar uit naar deze beslissing en kloegen aan dat deze ingegeven was door een vorm van politieke censuur ten aanzien van deze raad die overigens 55 jaar geleden – in 1967 – het daglicht zag. Wat was er werkelijk aan de hand?

Er was bij een deel van de MAR al enkele jaren wrevel over de wijze waarop voorzitster Martina Hülsbrinck de raad leidde. Sinds Groen in 2019 toetrad tot de Leuvense Vooruit-CD&V-meerderheid beschuldigden deze MAR-leden haar en andere leden van de adviesraad die gelieerd waren aan Groen – Hülsbrinck zetelde in het verleden enkele jaren in de gemeenteraad voor Groen – ervan om adviezen die te kritisch waren voor de meerderheid tegen te houden. De problemen escaleerden toen tijdens de vergadering van 22 maart 2022 Jan Van Langendonck, een van de felste critici, verkozen werd tot lid van de raad van bestuur. Hierdoor ontstond er in deze raad van bestuur een meerderheid van ‘critici’. Toen bij de volgende vergadering in april een poging van Hülsbrinck om deze verkiezing ongeldig te laten verklaren mislukte stapte een groot deel van de aanwezigen op. Dit was voor het Leuvense stadsbestuur de aanleiding om de raad niet langer te erkennen.

“De afgelopen drie jaar was Groen aan de macht in de MAR en werd de agenda bepaald door één ideologie zonder dat andere agendapunten en visies aan bod konden komen. Verslagen werden eenzijdig opgesteld, zonder weergave van uitspraken van andersdenkenden. Door deze politisering was de raad een verlengstuk van de meerderheid in de gemeenteraad geworden”, aldus Van Langendonck, die overigens ook voorzitter is van de Leuvense Bewonersparticipatie, een samenwerkingsverband van een aantal buurtgroepen. De twistpunten in de raad waren volgens hem ook degene waarover in de bredere Leuvense samenleving discussie over bestaat zoals de nieuwe Bruulparking en de nefaste gevolgen voor bepaalde straten van het nieuwe circulatieplan voor de Leuvense binnenstad. Als voorbeeld van manipulatie door Hülsbrinck wijst hij op het feit dat deze bij de opmaak van een advies over de plannen van de Vlaamse regering om een studie te laten maken over de haalbaarheid van de bouw van een tunnel onder Kessel-Lo die de Meerdaalboslaan (en E40) verbindt met de Diestsesteenweg en E314, het naar de MAR opgestuurde standpunt van een Mechels studiebureau voor de leden achterhield.

De opgestapte raadsleden hebben een heel andere kijk op de gang van zaken. “Van Langendonck is tijdens de vergaderingen jarenlang een stoorzender geweest die op procedureel vlak steevast spijkers op laag water zocht zoals verslagen die niet correct waren. Zijn verkiezing tot lid van de raad van bestuur was heel dubieus omdat hij kwam aandraven met volmachten van stemgerechtigde leden die al jaren de milieuraad niet meer hadden bijgewoond. De breuk in de vergadering van 26 april is ontstaan omdat de voorzitster deze verkiezing om die reden terecht ongeldig wou verklaren”, aldus Yves Vanden Bosch (Natuurpunt) die tot 2006 voor Groen in de Leuvense gemeenteraad zat. Volgens Karel Robijns (WD3012-dorpscomité Wilsele) was in de milieuraad de afgelopen jaren een mooi amalgaan van natuurverenigingen vertegenwoordigd zoals Natuurpunt, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Fietsersbond en Landelijke Gilde evenals burgers, maar blijven nu nog enkel ‘oppositiewoordvoerders’ over. “Het klopt niet dat de MAR een verlengstuk van de meerderheid was. We hebben de afgelopen twee jaar diverse adviezen afgeleverd die behoorlijk kritisch waren zoals inzake hoogbouw, parking Benedenstad en de ontwikkeling van Parkveld.”, aldus Robijns.

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni zorgde het voorstel om de MAR niet langer te erkennen voor vuurwerk bij de oppositie die het college beschuldigde van politieke censuur. Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 21 juni stelde Zeger Debyser (N-VA) enkele dagen eerder al “dat de milieuraad net als andere goed werkende adviesraden door het stadsbestuur lijken gestuurd te worden”, hierbij onder meer verwijzend naar de rol van aan Groen gelieerde leden van de MAR. “We hebben nood aan onafhankelijke adviesraden en luisteren naar mensen met een andere mening. Het sturen van meningen zodat ze overeenkomen met die van de schepen is niet wat we willen in een democratie”. Debyser verweet het college bovendien dat het na een conflict in de MAR over de verkiezing in maart van een nieuwe ondervoorzitter enkel luisterde naar het deel van de raad dat aanleunt bij het stadsbestuur en dat er geen enkele poging tot bemiddeling tussen beide kampen werd ondernomen. De raadsleden werden bovendien nooit eerder geïnformeerd over problemen in deze adviesraad. Ook Alexandra Roumans (Open Vld) sprak tijdens de gemeenteraad in die zin.

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) beschuldigde tijdens deze gemeenteraad de MAR van ‘onkunde, amateurisme en gebrek aan professionalisme’ en ontkende de aantijgingen van politieke censuur met klem. “Die suggestie vind ik heel plat. U moet maar eens bewijzen hoe dat in zijn werk gaat. Je moet de problemen die men in deze milieuraad heeft niet bij de stad leggen”. Volgens Ridouani neemt het stadsbestuur haar adviesraden heel ernstig. “Op vlak van milieu beschikken wij reeds over een GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en de vzw Leuven2030. Wij willen daarnaast ook een degelijke milieuraad die de besluitvorming met haar expertise kwalitatiever maakt. Als je echter ziet hoe de huidige milieuraad samengesteld is en de wijze waarop de beraadslaging verloopt kan je niet van ons verwachten dat we deze ernstig nemen. De interne spanningen zijn ondertussen zo hoog opgelopen dat men niet eens meer in staat is om nog te vergaderen. De organisatie mag gerust blijven bestaan, maar belastinggeld spenderen aan iets dat niet werkt doen wij niet langer”, aldus Ridouani.

Hoe moet nu het verder? Tijdens de gemeenteraad stelde Ridouani dat er een initiatief komt om een nieuwe, meer moderne en competente milieuadviesraad op te richten, die naar analogie met bestaande raden zoals onroerende erfgoed, landbouw en voedselvoorziening een duidelijk kader heeft en waar bij de samenstelling zal rekening gehouden worden met de vertegenwoordiging van een aantal geledingen uit de samenleving. Oppositielid Zeger Debyser (N-VA) waarschuwde er evenwel reeds voor dat de raad niet verwordt “tot een commissie vol experten met een lang cv, maar dat er zoals nu ook plaats ingeruimd zal worden voor gewone burgers, activisten, ‘karakteriels’, idealisten… mensen die zich met hart en ziel inzetten”. Ook Van Langendonck vreest dat in de nieuwe raad die de stad wil oprichten “menselijke en sociale dimensies (lees: burgers) zullen ontbreken”. Yves Vanden Bosch van zijn kant wil evenees “burgers met een ernstige mening aan boord houden”. Recent werd in aanwezigheid van twee Leuvense professoren, enkele natuurverenigingen en vertegenwoordigers van het stadsbestuur overigens al een eerste keer vergaderd over de oprichting van een nieuwe milieuraad.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!