De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEUVENS SCHEPEN TIJDENS VIERING 100 JAAR STEMRECHT TEGEN AFSCHAFFING STEMPLICHT

LEUVENS SCHEPEN TIJDENS VIERING 100 JAAR STEMRECHT TEGEN AFSCHAFFING STEMPLICHT

dinsdag 19 november 2019 22:29
Spread the love

Tijdens een academische zitting in het Leuvense stadhuis naar aanleiding van het feit dat het algemeen stemrecht voor mannen 100 jaar geleden in ons land werd ingevoerd heeft schepen Bieke Verlinden (sp.a) zich resoluut afgesproken tegen het voornemen van de nieuwe Vlaamse regering om de opkomstplicht voor lokale en provinciale verkiezingen af te schaffen.

“Het is van het allerhoogste belang dat we via de opkomstplicht het stemrecht van mensen garanderen en mensen de opdracht geven om te reflecteren over onze samenleving en hun mening te uiten bij de stemming. Onderzoek toont aan dat zonder opkomstplicht nog wel zo’n 80 procent van de hooggeschoolden zou blijven stemmen, maar amper 40 procent van de laag- of andersgeschoolden. Voor onze hele samenleving is de opkomstplicht een belangrijk signaal dat iedereen meetelt en meebeslist”, aldus Verlinden als Leuvens schepen onder meer bevoegd voor gebiedsgerichte werking.

Naast verkiezingen is het volgens Verlinden ook broodnodig dat besturen werk maken van andere vormen van burgerparticipatie. Ze waarschuwde hierbij echter ook voor valkuilen. “Vertrek je bij participatie van de mondige burger dan ga je voorbij aan het feit dat niet alle burgers immers gelijke kansen om te participeren. Om burgerparticipatie die voldoende representatief is moeten we differentiëren en zowel werk maken van online en offline participatietools, buurtvergaderingen, individuele verhalen, buurtwerk, middenveld, ‘outreachend’ werken en nog veel meer”, aldus Verlinden.

De academische zitting woensdagavond was het slot van enkele activiteiten waarmee de socialistische beweging in Leuven de 100e verjaardag van het algemeen stemrecht voor mannen herdacht. Hierbij werd onder meer het Salsa-cahier ‘De bloednacht van 18 april 1902’ uitgegeven over de nacht waarbij tijdens een manifestatie om het stemrecht af te dwingen in de straten van Leuven zes doden vielen. Afgelopen zaterdag volgden een 200-tal mensen het parcours dat de betogers in die fatale nacht van 1902 hadden afgelegd.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!