De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvens protest tegen lezing Filip Dewinter over omvolking
Opinie -

Leuvens protest tegen lezing Filip Dewinter over omvolking

Een actiecomité van ‘bezorgde Leuvenaars’ protesteert tegen de lezing over ‘omvolking’ die Vlaams parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) op zaterdag 22 oktober komt geven in het ontmoetingscentrum Vlierbeekveld in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. Ze eisen dat het stadsbestuur haar toelating om deze stedelijke infrastructuur intrekt en de activiteit verbiedt.

dinsdag 18 oktober 2022 20:11
Spread the love

 

Schepen Lalynn Wadera (Vooruit), bevoegd voor de verhuur van zalen, laat weten dat het stadsbestuur de inhoud van de lezing betreurt, maar geen juridische grond heeft om de activiteit te verbieden of om de auteur de toegang tot de gebouwen te ontzeggen.

In een mededeling wijst het actiecomité op het feit dat de omvolkingstheorie xenofobie en rassenhaat bewust aanwakkert en de spanningen in de samenleving moedwillig verder op de spits drijft. “Deze theorie kent vele varianten. Allemaal delen ze het idee dat witte, westerse mensen, al dan niet opzettelijk, op termijn vervangen zullen worden door immigranten en dat daar iets tegen gedaan moet worden. De theorie lag mee aan de basis van de Jodenvervolg in Nazi-Duitsland”. Vandaag de dag worden deze ideeën volgens het comité gebruikt om mensen met een West-Europese achtergrond bang te maken voor mensen met een andere origine.

De groep startte enkele dagen terug een petitie tegen deze lezing. Deze werd momenteel ondertekend door iets minder dan 300 mensen. Men plant op de avond van de lezing een vreedzame samenkomst aan de zaal. Het comité hoopt alsnog het stadsbestuur te kunnen overtuigen om de bijeenkomst te verbieden. Men verwijst hierbij onder meer naar het huishoudelijk reglement voor het gebruik van lokalen waarin duidelijk gestipuleerd staat dat de stad van de gebruikers verwacht “dat ze op een constructieve manier meewerken aan de opbouw van een stad waarin mensen zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samenleven”. De activiteiten mogen bovendien niet in strijd zijn met de grondwet en mensenrechten.

Schepen Lalynn Wadera laat vooreerst weten dat het stadsbestuur de bezorgdheid over deze lezing deelt. “Ook wij zien diversiteit als een kracht, geloven sterk dat we samen meer kunnen dan allen en willen van Leuven een stad maken waar iedereen kan zijn, ongeacht afkomst of achtergrond”. Bij de aanvraag voor de huur van de zaal, waar overigens slechts is plaats voor 35 personen, heeft het Vlaams Belang over de inhoud geen details gegeven. “Na ons grondig juridisch te hebben geïnformeerd blijkt dat – hoezeer we de inhoud ook betreuren – we geen juridische rechtsgrond hebben om deze activiteit te verbieden of om de auteur de toegang tot de gebouwen te ontzeggen. Daarom hebben we als college besloten om het reglement voor deze aanvraag te volgen”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!