De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvens platform ondersteunt huurstakers
Opinie - Platform Huurstaking Leuven

Leuvens platform ondersteunt huurstakers

De economische gevolgen van het coronavirus zijn groot en waarschijnlijk langdurig. Ze raken kwetsbare groepen het hardst. Het Platform Huurstaking Leuven biedt ondersteuning aan wie zijn of haar huur niet meer kan of wil betalen.

maandag 27 april 2020 10:42
Spread the love

 

Als gevolg van de lockdownmaatregelen zullen ook in Leuven een hoop mensen hun inkomen geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Het Platform Huurstaking Leuven vreest dat steeds meer mensen voor een moeilijke keuze staan. Door financiële moeilijkheden wordt het moeilijk om én de huur betalen én te voorzien in basisbehoeften als voedsel, verzorgingsproducten en internet, elektriciteit en gas. De financiële compensatie die de overheid voorziet voor wie technisch werkloos is, is voor velen niet meer dan een druppel op een hete plaat. Marie, één van de oprichters van het Platform, legt uit: “Het recht op huisvesting zou belangrijker moeten zijn dan de winst van verhuurders. Daarom roepen we iedereen die zijn of haar huur niet kan of wil betalen op om zich aan te sluiten bij deze huurstaking.”

Bron: Platform Huurstaking Leuven

In steden als Antwerpen en Gent werden er al solidariteitsfondsen opgericht door diverse sociale organisaties. Marie: “Wij vonden het tijd om ook in Leuven mensen te motiveren om zelf actie te ondernemen. De KU Leuven besliste bijvoorbeeld al wel om de huurprijzen van hun residenties tijdelijk met 50% te verlagen en riep kotbazen op om iets gelijkaardigs te doen. Maar voor veel huurders – studenten en niet-studenten – is er nog niets veranderd.”

Wie wil deelnemen aan de staking, kan terecht op de website www.huurstaking.be voor een stappenplan. ‘Samen staan we sterk’ is de rode draad doorheen dat plan. “Wie zich organiseert door contact op te nemen met buren en sympathisanten, zal sneller succes boeken”, klinkt het.

Een weigering om de huur te betalen gaat gepaard met een juridisch risico. Om de drempel voor een huurstaking zo laag mogelijk te houden, is er een stakingsfonds opgericht. Het geld dat mensen daaraan doneren zal worden gebruikt om de eventuele kosten van een juridische procedure te dekken.

Het Platform verwacht niet dat versoepelde lockdownmaatregelen de financiële situatie van vele Belgen gauw minder nijpend zal maken. Marie besluit: “Ook na de lockdown is een huurstaking volgens ons gerechtvaardigd. We zullen dan ook proberen zoveel mogelijk ondersteuning te blijven voorzien. Bovendien roepen we de samenleving op om grondig na te denken over manieren waarop we ieders recht op huisvesting zo goed mogelijk kunnen garanderen.”

 

Het mailadres van het Platform is huurstakingleuven@protonmail.com. Mensen kunnen hier terecht om advies te vragen, (juridische) informatie in te winnen en te getuigen over hun persoonlijke situatie of acties. Er is ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/grevedesloyersbelgique/. Wie een bijdrage wil leveren aan het stakingsfonds, kan terecht op https://www.growfunding.be/caissegrevedesloyers.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!