De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LEUVEN WIL WERK MAKEN VAN GRATIS MAALTIJDEN OP SCHOOL

LEUVEN WIL WERK MAKEN VAN GRATIS MAALTIJDEN OP SCHOOL

dinsdag 29 september 2020 17:09
Spread the love

LEUVEN WIL WERK MAKEN VAN GRATIS MAALTIJDEN OP SCHOOL
INTERVIEW MET LEUVENS ONDERWIJSSCHEPEN LALYNN WADERA

LV: Maandagavond in de gemeenteraad heeft raadslid Liesbeth Vandermeeren (CD&V) gepleit voor de bedeling van gratis en gezonde maaltijden op scholen. Wat is je reactie?

LALYNN WADERA: We hebben in onze bestuursnota heel expliciet gezegd dat we kosteloos onderwijs voor elke leerling in Leuven willen garanderen. Er zijn heel wat verschillende pistes die we hiertoe onderzoeken zoals die van de kosteloze gratis maaltijd op school. Ik ben dus blij dat collega Vandermeeren die suggestie doet. Ze verwijst naar Antwerpen waar men een proefproject zal starten. We staan ook in nauw contact met Antwerpen en we hebben hen gevraagd om van zodra hun project start hun goede voorbeelden met ons te delen zodat we op basis daarvan onze keuzes kunnen bepalen.

LV: Wat gaan jullie concreet doen ter voorbereiding van een dergelijk proefproject?

LALYNN WADERA: We hebben vandaag al een samenwerking met het project ‘Good Food for School’ van Rikolto. Zij ondersteunen scholen in hun werking inzake duurzame, gezonde maaltijden. De thematiek van de lege brooddozen komt daarbij aan bod. De voorbije maanden hadden we al een aantal stappen gezet in het kader van die samenwerking, maar corona heeft roet in het eten gegooid. Het onderwijs heeft hierdoor immers andere prioriteiten. Het is de bedoeling om op korte termijn dat engagement terug op te nemen en samen met Rikolto te bekijken hoe we scholen kunnen ondersteunen.

LV: Wat zouden jullie willen dat er het volgend schooljaar gebeurt op dat vlak?

LALYNN WADERA: Het is in eerste instantie belangrijk dat we zicht krijgen op wat de noden zijn van de scholen. Die verschillen immers van school tot school. Sommige scholen bieden al warme maaltijden aan, hebben minder ondersteuning nodig op dat vlak en zijn bijvoorbeeld vragende partij om fruit te bedelen op school. Anderen stellen de vraag om voor ouders workshops te organiseren rond gezonde voeding. De vragen zijn heel uiteenlopend. We willen eerst vooral goed zicht krijgen op wat de noden zijn van de scholen zodat we samen met Rikolto gericht kunnen ondersteunen.

LV: Als er vragen zijn voor gratis maaltijden zullen jullie daarop ingaan?

LALYNN WADERA: Dat kan zeker zo zijn. We zullen proefprojecten opstarten vanaf volgend schooljaar. Als dat voor scholen een manier is om een antwoord te bieden aan noden van leerlingen zullen we zeker bekijken wat er mogelijk is.

LV: In welke mate hebben jullie al zicht op de noden van de scholen?

LALYNN WADERA: We hebben aan het einde van vorig jaar daarover al een eerste bevraging gedaan. Een paar maanden later is echter het coronavirus opgedoken en hebben we dat nog niet verder kunnen uitdiepen. We hadden ook met scholen evenementen gepland rond die lege brooddozenproblematiek. Die zijn allemaal geannuleerd. We gaan dat nu echter terug oppikken. Woensdag hebben we met Scholen2030 een evenement in Hal5 waar we met leerkrachten werken rond duurzame, gezonde voeding op school. We hebben voor dit alles een budget voorzien maar kijken evengoed naar de Vlaamse ministers van onderwijs en armoedebestrijding om samen met ons die strijd aan te gaan.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!