De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven toont weinig respect voor de zwakke verkeersgebruiker

Leuven toont weinig respect voor de zwakke verkeersgebruiker

dinsdag 14 juli 2015 18:05
Spread the love

Gedurende veel jaren hebben 60% van de verkeersborden in de voetgangerszones van Leuven tegenstrijdig gestaan of ontbraken er begin of einde zones tussen de 10 verschillende borden.(1)

Hierover heb ik 2 klachten ingediend bij de procureur des Konings op 7 januari 2013 en 31 maart 2015.De procureur des Konings laat weten dat deze ernstige nalatigheid geen misdrijf is.

Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet komen opdagen. Het stadbestuur toont geen verantwoordelijkheidszin. Het stadsbestuur behandelt de burger met misprijzen.

Wat is er mis met het stadsbestuur?

Recent (einde 2014/begin 2015) heeft Leuven de verschillende foutief opgestelde borden rond de Grote Markt en Oude Markt verwijderd en één en hetzelfde bord geplaatst. Ongeveer 30 oude borden moesten verwijderd worden  en ongeveer 20 nieuwe borden  werden opgesteld. Door nalatigheden, onnauwkeurigheden, onbekwaamheid van de bevoegde diensten werd gemeenschapsgeld verspild.

Leuven kocht 10 verschillenden wandelstratenborden om ongeveer 60% ervan foutief op te stellen. Het is toch zeer verdacht.

Ze kunnen toch lezen, ze zijn niet blind. Zijn ze nalatig of onbekwaam? Doen ze het opzettelijk? Willen ze de burger een loer draaien? Waarom heeft de bevoegde politieofficier niet gecontroleerd en opgetreden zodat de borden eensluidend hadden gestaan? Waarom heeft de politie nooit geen PV’s opgesteld tegen deze ernstige overlast van de stad?

Ik vind dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zou moeten voeren om te zien of bepaalde ambtenaren eigen belangen of de belangen van de fabrikanten/verkopers van verkeersborden nagestreefd hebben ten nadele van de belangen van de stad en van het gemeenschappelijk belang.

 

Verbeteringen aangebracht

Intussen heb ik gezien dat er toch verbeteringen gebeurd zijn in het centrum van Leuven, dat sinds einde 2014 of begin 2015 er eensluidendheid is gekomen tussen de verkeersborden op de Grote Markt, rond de Oude Markt, Parijsstraat en Brusselse straat. (zone “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en 18.30-22.30 en fietsen toegelaten”)

Tussen het Hogeschoolplein en de Standonckstraat zijn de verkeersborden nog tegenstrijdig gebleven en na nogmaals contact met de politie werden ze verbeterd ongeveer rond begin juni.

Het aanpalende Hogeschoolplein was “wandelstraat zonder uitzonderingen”. Mijn klacht was dat er geen begin en einde zone was tussen de zones Standonckstraat en Hogeschoolplein. Nu hebben ze gewoon de zone rond Grote Markt/Oude Markt uitgebreid tot het Hogeschoolplein, dus wandelstraat met uitzonderingen voor laden en lossen.

Ondanks het bord “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en 18.30-22.30 en fietsen toegelaten” blijft de rijbaan versperd door bloembakken (kant Sint-Michielsstraat) en blijven zelfs het plein en de trottoirs versperd door het terras van café Dewerf.

Er ontbreekt nog een einde zone bord van de zone Grote Markt/Oude Markt aan de Muntstraat. De verkeersborden aan de Muntstraat en de Smeyersstraat zijn nog steeds dezelfde, ”wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 en 11u” maar hebben geen vermelding voor de fietsers wat heel onbegrijpelijk is in een studentenstad vol fietsers. Het bord in de Muntstraat is , ondanks mijn melding aan de politie in december 2012, nog steeds verscholen achter een luifel van een restaurant.

De grote tegenstrijdigheden bevinden zich nu rond de Mechelsestraat .

Op het kruispunt tussen de Mechelsestraat, Jodenstraat en Schrijnmakersstraat komen 3 verschillende zones samen en er is geen einde of begin-zone bord. Hetzelfde met het kruispunt met de Wandelingstraat.

De Mechelsestraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11, fietsers toegelaten tussen 18.30-11”.

De Wandeling- en Schrijnmakerstraat zijn “wandelstraat fietsen toegestaan tussen 19-11” en de Jodenstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 -11, fietsers onbeperkt toegelaten”.

Ondanks dat het in de Mechelsestraat verboden is voor fietsers tussen 11 en 18.30 uur, kan een fietser komende vanuit de Jodenstraat volledig wettelijk rijden door de Mechelsestraat.

Ondanks mijn contacten met de politie, stadsbestuur en procureur des Konings blijven de borden sinds vele jaren foutief.

Er is ook een “hallucinant” verkeersbord aan de Sint-Maarten straat, een einde zone bord van de Diestse straat dat luidt “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 18.30 en 11 uur, fietsen toegelaten”

 

Leuven schept verwarring voor de fietsers

In Leuven staat een kluwen van onduidelijke verkeersborden in de wandelstraten zodat de meeste fietsers niet meer kijken naar de borden.

Ondanks de hoogdravende verklaringen van het bestuur en politie dat in de Diestsestraat en Mechelse straat de fietsers alleen gedurende bepaalde uren van de dag mogen rijden , rijden de fietsers hier nog steeds doodgewoon gedurende de hele dag.

Daarbij, als een wakkere burger de fietsers erop zou willen attent maken dat het verboden is, staat hij machteloos omdat de fout bij de overheid (stadsbestuur en politie) ligt.

De overheid zet de fietser op het verkeerde been door onduidelijke en verwarrende borden.

Met deze verwarrende situatie kan de politie beboeten of gedoogbeleid voeren naar willekeur. Ik vind dit machtsmisbruik.

De fietser kan waarschijnlijk elke boete in de Mechelse straat en Diestse straat succesvol betwisten wegens foutief opgestelde borden en wegens onduidelijke en verwarrende borden.

 

Het nieuwe De Somer plein

Op het nieuwe De Somer plein zijn ook een paar verwarrende toestanden. Het brede trottoir kant Diestse straat wordt regelmatig gebruikt door fietsers die soms dit trottoir nemen vanuit het centrum tot de ingang van de fietsenparking. Ook het brede trottoir van de Grote Markt naar de Tiense straat (nu half gesloten door werken) wordt gebruikt door auto’s, brommers, fietsers. Er staat hier ook geen verkeersbord dat verduidelijking brengt. Het brede trottoir achter de bushalte is een rijbaan verplichte richting voor motorvoertuigen. Ook het bord verboden richting zonder uitzonderingen op het de Somer plein op het einde van de lichtjes afdalende Tiense straat is merkwaardig, geen fietser die er naar kijkt of er rekening mee neemt. Hier ontbreekt op het einde van de Tiense straat een bord “verplicht draaien naar recht”.

Actualisering op 6 november 2019

Na verschillende klachten van mij heeft de Stad een onderbord met uitzondering voor fietsers en bromfietsers  A-P geplaatst.

 

Een beetje overal in Leuven wordt gefietst op het trottoir. Ik vind het een schande dat het stadsbestuur niet kan zorgen dat de voetganger op en veilige en geruste manier kan stappen op het trottoir. Deze toestand brengt schade aan de levenskwaliteit van de voetganger. Het stadsbestuur toont weinig respect voor de voetganger.

 

Media, woordvoerders van het stadsbestuur

Ik heb in het verleden regelmatig mijn bevindingen over de foutieve verkeersborden in de wandelstraten naar Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad en ROB TV gestuurd maar ze hebben deze info volledig verzwegen. Deze media lijken gecontroleerd te worden door de stad Leuven en blijven bericht geven als woordvoerders van het stadsbestuur.

Ik heb ook mijn rapport naar de studentenkrant VETO gestuurd die het ook gecensureerd heeft en deze nalatigheden van de Stad verzwegen heeft ten nadele van de belangen van de studenten. Ze hebben de fietsende student belangrijke info onthouden die deze zou kunnen gebruiken om mogelijke onrechtmatige boetes te betwisten.

Zero tolerantie tegenover de burger (GAS-boetes) en gedoogbeleid tegenover zichzelf (overheid) vind ik een schending van de letter en geest van de Grondwet.

 

Actualisering op 7 november 2015:

Na tientallen contacten met de politie en het stadsbestuur, sinds november 2012, heb ik gezien dat uiteindelijk de verkeersborden in de wandelzone Mechelsestraat / Jodenstraat / Schrijnwerkerstraat aangepast werden en daarmee eensluidend geworden zijn. Fietsen is enkel toegelaten tussen 18.30 uur en 11 uur.

Actualisering op 15 oktober 2016

Ik zie dat de verkeersborden in de wandelstraten van de Mechelsestraat weer tegenstrijdig staan. Volgens de nieuwe begin en einde verkeersborden (kant centrum) mogen de fietsers onbeperkt rijden in de Mechelsestraat wat in tegenstrijdigheid is met alle begin en einde borden van de Mechelsestraat (kant Vismarkt), Wandeling straat, Schrijnmakersstraat (kant Mechelsestraat) en Jodenstraat (kant Kruidvat). Hier mogen de fietsers, volgens de borden, slechts rijden tussen 18.30u en 11u. Ik vind deze toestanden hallucinant. De bevoegden binnen het stadsbestuur en de politie berokkenen veel morele schade aan de verantwoordelijke burger met burgerzin. Het stadsbestuur toont sinds veel jaren misprijzen tegenover de burger. Ik vind deze kwaadaardige nalatigheid een misdrijf. Ondanks mijn twee klachten bij de procureur des Konings wordt de stad nog steeds niet vervolgd. Ik vind Leuven een onwettelijke stad die geen wettelijke autoriteit zou mogen hebben om nog fietsers te beboeten.

Actualisering op 2 februari 2017

Ik heb gezien dat het foutieve bord begin Mechelsestraat (kant centrum) uiteindelijk werd vervangen door een correct geplaatst bord. Hoera,hoera…

Nu is duidelijk voor de fietsers die naar de verkeersborden kijken dat  fietsen enkel toegelaten is tussen 18.30 en 11 uur in de wandelzone rond de Mechelsestraat

Zie hier mijn klacht bij de procureur des Konings:

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/04/02/leuven-gaat-verkeersinbreuken-bestraffen-met-gas-boetes

https://www.hln.be/regio/leuven/fietsers-in-overtreding-door-verwarrend-verkeersbord~a3373d7c/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2014/01/10/leuven-de-schande-van-de-foutieve-verkeersborden-in-de-wandelstraten

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2013/02/09/gas-boetes-leuven-nultolerantie-voor-de-burger

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/06/01/spa-krijgt-rake-klappen-in-leuven

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!