De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven toont misprijzen voor de burger

Leuven toont misprijzen voor de burger

zaterdag 7 januari 2017 20:35
Spread the love

 

7 december 2016

Aan het Stadsbestuur van Leuven,

In de Streekkrant van 30 november 2016 staat geschreven dat er in de wandelstraat Mechelsestraat enkel gefietst mag worden van 18.30 tot 11 uur.

Ik informeer het stadsbestuur dat, sinds begin oktober 2016, er volgens het begin bord en einde bord aan de Mechelsestraat (kant centrum) onbeperkt mag gefietst worden. Deze begin en einde borden staan wel tegenstrijdig tegenover alle begin en einde borden in de Jodenstraat, Wandelingenstraat, Schrijnmakersstraat, Mechelsestraat (kant vismarkt).

Waarom vervangt het stadsbestuur een bord die sinds veel jaren correct geplaatst is door een bord dat foutief, tegenstrijdig staat ?

Hierover heb ik de stad vorige maand al twee keer geïnformeerd via de contact mail van het circulatieplan.

Ik informeer u ook dat de verkeersborden in de wandelzone rond de Mechelsestraat sinds veel jaren (10 jaar) tegenstrijdig gestaan hebben tot begin november 2015. De Wandeling- en Schijnmakerstraat waren “wandelstraat uitgezonderd fietsen tussen 19-11” en de Jodenstraat was “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 -11, fietsers onbeperkt toegelaten”.
De Mechelsestraat was “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11, fietsers toegelaten tussen 19-11”.

Dus pas in november 2015 werden de borden eenduidig geplaatst. Zeer verrassend werd begin oktober 2016 het bord in de Mechelsestraaat (kant centrum) dat al die jaren wel correct geplaatst geweest is, wel veranderd en in tegenstrijdigheid geplaatst met alle andere begin en einde borden van de wandelzone rond de Mechelsestraat.

 

Ondanks mijn tientallen mails sinds november 2012 naar de politie, het stadsbestuur, de ombudsvrouw hebben de borden in de wandelstraten rond de Mechelsestraat gedurende veel jaren (10 jaar) slechts 11 maanden correct geplaatst gestaan.

Gezien deze grote fouten en nalatigheden van het stadsbestuur vraag ik me af of er in de laatste 10 jaren wel fietsers in de Mechelsestraat en de rest van de wandelzone boetes gekregen hebben wegens “niet respecteren” van de foutief opgestelde borden. Hoeveel fietsers hebben een onrechtmatige boete gekregen? Als er onrechtmatige boetes gegeven zijn dan vind ik dit een ernstige overtreding van de stad die zo een materiële en morele schade aan de burgers gegeven heeft. Gaat het stadsbestuur deze mogelijke veroorzaakte schade vergoeden aan de slachtoffers?

 

* Bovendien informeer ik dat gedurende heel veel jaren tot einde 2014 of begin 2015 de stad 10 verschillende borden in de wandelstraten staan had en sinds veel jaren waren ongeveer 60% van de borden in de wandelstraten tegenstrijdig en soms stonden er ook einde borden zonder begin borden en vice versa…

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

Uiteindelijk heeft Leuven eind 2014/begin 2015 de verschillende foutief opgestelde borden rond de Grote Markt en Oude Markt verwijderd en één en hetzelfde bord geplaatst. De verandering van de borden is ook slechts stapsgewijs gebeurd. In de Standonckstraat en op het Hogeschoolplein werden de nieuwe borden ongeveer zes maanden later geplaatst en in de wandelzone rond de Mechelsestraat pas in november 2015. Ongeveer 50 of meer oude borden moesten verwijderd worden en veel nieuwe borden werden opgesteld. Door nalatigheden, onnauwkeurigheden, onbekwaamheid van de bevoegde diensten werd gemeenschapsgeld verspild.

 

Ik vind dat deze ernstige nalatigheden een ernstige overlast veroorzaken tegenover de openbare orde en toch heeft de stad nooit een GAS-boete gekregen.

Daarbij zie ik overal in de stad achtergelaten tijdelijke verkeersborden (verboden parkeren bij activiteiten, evenementen), die gedurende weken, soms maanden na het verstrijken van de geldigheidsdata op het midden van het trottoir blijven staan wat zeer hinderlijk is voor de voetgangers. Ondanks dat het stadsbestuur een politiereglement heeft (artikel 774 ) voor achtergelaten fietsen die de voetgangers hinderen, krijgt de stad voor deze overlast ook geen GAS-boete. Ik vind deze straffeloosheid, zero tolerantie tegenover de zwakke burger maar gedoogbeleid tegenover de machtige stad, een rechtstaat onwaardig.

 

Ik heb sinds november 2012 tientallen keren de politie, het stadsbestuur en de ombudsvrouw op de hoogte gebracht van deze ernstige nalatigheden, helaas zonder resultaat.

Wat is er mis met de stad?

Ik heb ook op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad toont geen verantwoordelijkheidszin, is niet komen opdagen en kiest er voor om nalatig, onnauwkeurig te blijven.

Ik vind dat Leuven mij, als burger met verantwoordelijkheidszin, die veel moeite gedaan heeft om de stad te informeren over de verwarring van de tegenstrijdige borden in de wandelstraten, met misprijzen behandeld heeft. De stad heeft me een aanzienlijke morele schade gebracht. Ik voel me gekwetst, bedrogen, voor de gek gehouden door het stadsbestuur.

 

* Leuven schept verwarring voor de fietsers.

In Leuven staat een kluwen van onduidelijke verkeersborden in de wandelstraten zodat de meeste fietsers er niet meer naar kijken. Zowat overal in de stad wordt gefietst op het trottoir. Ik vind het een schande dat het stadsbestuur niet kan zorgen dat de voetganger op en veilige en geruste manier kan stappen op het trottoir. Deze toestand brengt schade aan de levenskwaliteit van de voetganger. Ondanks de verklaringen met veel “poeha” van het bestuur en de politie dat in de Diestsestraat en Mechelse straat de fietsers alleen gedurende bepaalde uren van de dag mogen rijden, rijden de fietsers hier na zoveel jaren nog steeds doodgewoon gedurende de hele dag. Ondanks dat het stadsbestuur schrijft dat “de fietsers in de wandelstraat stapvoets moeten fietsen, de fietsers de doorgang moeten vrijhouden voor voetgangers en indien nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen” zie ik in de Parijsstraat en andere wandelstraten veel racende pizzakoeriers en veel fietsers zelfs met brede bakfietsen voorbij razen en met hun bel rinkelen. Zelfs als er veel volk is of als er een markt staat blijven ze rinkelen en houden geen rekening met de voetganger. De voetganger in Leuven is op de baan, op het trottoir en in de wandelstraten opgejaagd wild.

Op het nieuwe De Somer plein zijn ook een paar verwarrende toestanden. Het brede trottoir kant Diestse straat wordt regelmatig gebruikt door fietsers die dit trottoir nemen vanuit het centrum tot de ingang van de fietsenparking. Ook het brede trottoir van de Grote Markt naar de Tiensestraat  wordt gebruikt door brommers en fietsers. Er staat hier ook geen verkeersbord dat verduidelijking brengt. Het brede trottoir achter de bushalte is een rijbaan eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen, brommers en fietsers.

Als de auto’s, brommers en fietsers dit “eenrichtingverkeer” bord respecteren, komen ze terug op de Bondgenotenlaan precies op een oversteekplaats voor voetgangers met een visuele handicap, op een strook met “nopmatten”op de grond. Een oversteekplaats voor voetgangers met een visuele handicap zonder zebrapad, dat bovendien aan de overkant uitkomt bij de in- en uitgang van de fietsenparking.

De stad brengt voetgangers met een visuele handicap in gevaar.

Ook het bord verboden richting zonder uitzonderingen op het de Somer plein op het einde van de lichtjes afdalende Tiensestraat is merkwaardig, geen fietser die er naar kijkt of er rekening mee houdt. Op het einde van de Tiensestraat ontbreekt er ook een bord “verplicht draaien naar rechts”…

teleurgesteld,

Actualisering op 2 februari 2017  

Ik heb gezien dat het foutieve bord begin Mechelsestraat (kant centrum) uiteindelijk werd vervangen door een correct geplaatst bord. Hoera,hoera…

Nu is duidelijk voor de fietsers die naar de verkeersborden kijken dat  fietsen enkel toegelaten is tussen 18.30 en 11 uur in de wandelzone rond de Mechelsestraat.

actualisering 29 september 2019

Naar aanleiding van  werken aan de Schrijnmakersstraat staan het eindezone bord van Mechelsestraat en beginbord van wandelzone Mechelsestraat foutief en tegenstrijdig, volgens de borden aan de schrijnmakersstraat mogen de fietsers onbeperkt rijden door de mechelsestraat,een straat met uurbeperking voor fietsers. Wat is er mis met de bevoegde dienst?

zie mijn blogs:

https://www.dewereldmorgen.be/community/klacht-bij-de-procureur-tegen-stad-leuven/

‘Leuven toont weinig respect voor de zwakke verkeersgebruiker”

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!