De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven steunt Poolse zusterstad Krakau in anti-discriminatiebeleid ten aanzien van LGBT

Leuven steunt Poolse zusterstad Krakau in anti-discriminatiebeleid ten aanzien van LGBT

woensdag 28 oktober 2020 17:58
Spread the love

 

Krakau is een van de weinige Poolse steden die in weerwil van druk van de regering en regionale overheden resoluut kiest voor een beleid van gelijke behandeling en anti-discriminatie ten aanzien van de LGBT-gemeenschap (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders). Het Leuvense stadsbestuur stuurde haar zusterstad en de lokale holebivereniging om die reden samen met het Vlaams-Brabants Regenbooghuis UniQue een tijd terug een brief waarin ze haar expliciete steun betuigt voor het feit dat Krakau zich op die manier afzet tegen de homofobie van vele andere Poolse steden. Leuven en Unique stuurden samen met de brief ook een regenboogvlag mee.

De Poolse regering riep in december 2019 gemeenten en provincies op om LGBT-vrije zones te creëren waarin lesbische vrouwen en homoseksuele mannen niet meer welkom waren. Momenteel zijn al zo’n 90 lokale Poolse besturen (gemeenten, provincies en regio’s) op die vraag ingegaan en hebben zichzelf door middel van een wetswijziging ‘holebi- en transvrij’ verklaard. Verschillende restaurants en hotels hebben bovendien LGBT-verbodstickers uithangen.

Leuven stuurde indertijd een protestbrief naar de Poolse ambassadeur in ons land en het Rainbow Cities Network (RCN). “Non-discriminatie wegens seksuele oriëntatie is een fundamenteel verworven Europees grondrecht”, aldus deze brief. “We respecteren vrijheid van speech, maar we moeten samen fundamentele Europese waarden verdedigen zoals diversiteit en tolerantie”, aldus de brief die Leuven stuurde aan Krakau en waarin het stadsbestuur zegt fier te zijn op het feit dat het stadsbestuur niet inging op de vraag van de regering om LGBT-vrije zones in te richten.

In zijn antwoord aan zijn Leuvense collega Ridouani laat burgemeester Jacek Majchrowski weten “dat Krakau een open stad zal blijven voor verschillende culturen, overtuigingen en levenswijzen”. “Solidariteit, tolerantie en respect voor mensenrechten zijn immers onderdeel van onze spirituele erfenis en cultuur”, aldus Majchrowski die voorts “diep bedroefd zegt te zijn dat homofobie met zijn karakteristieke haatspeech de overhand haalt in Polen”. Krakau stuurde recent nog een brief aan al haar inwoners waarin het stadsbestuur duidelijk aangeeft dat iedereen welkom is in de stad, ook de LGBT-gemeenschap.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!