De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven start dankzij Europese Interreg-subsidies project elektrische deelmobiliteit

Leuven start dankzij Europese Interreg-subsidies project elektrische deelmobiliteit

donderdag 17 januari 2019 12:54
Spread the love

Leuven start dankzij Europese Interreg-subsidies project elektrische deelmobiliteit

 De EU keert via Interreg voor de komende drie jaar een subsidie van 8,8 miljoen euro uit aan een project voor elektrische deelmobiliteit in 7 steden waaronder Leuven. De universiteitsstad ontvangt 516.000 euro en gaat hiermee verspreid over haar grondgebied 50 e-hubs of mobipunten inrichten waar men zowel elektrische deelauto’s, deelfietsen, deelbakfietsen als deelsteps zal kunnen ontlenen.

“Het gaat om vijf grote mobipunten waar men naast deelvervoer ook bijvoorbeeld bus en trein zal kunnen nemen. Daarnaast zijn er nog 10 middelgrote mobipunten voorzien en 35 kleine waar je enkel een e-step zal kunnen ontlenen. In het project zijn ook twee Amsterdamse deelfietsenbedrijven betrokken. Cargoroo zal ons een 15-tal deelbakfietsen bezorgen en Urbee een nog onbekend aantal deelfietsen. Voor de e-steps en auto’s moeten we nog de partners kiezen. In deze e-hubs zal je tevens al dit ontlenen elektrisch materiaal kunnen opladen”, aldus Caroline Medats, medewerkster van Mobiliteitsschepen David Dessers (Groen).

Caroline Medats wil momenteel geen timing vooropstellen wanneer dit project in Leuven operationeel zal kunnen worden. “Het project is momenteel nog in volle voorbereiding. We hebben bijvoorbeeld op dit ogenblik nog geen locaties afgebakend voor de inrichting van de mobipunten. Voor de 35 kleine waar je enkel de e-step zal kunnen ontlenen zal dit geen problemen stellen omdat je hiervoor hoop en al slechts 2 m2 nodig hebt, maar de andere zullen de locaties toch meer zorgvuldig gekozen moeten worden”, aldus Medats.

Bedoeling van het project is na te gaan of het aanbieden van deze elektrische vervoersmiddelen commercieel haalbaar is. “Leuven wil hiermee tevens de toegankelijkheid tot elektrische deelmobiliteit voor eenieder verhogen om die manier iets te doen aan de actuele mobiliteitsproblemen”, aldus Caroline Medats. Naast Leuven zijn ook Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten bij het project betrokken. Ook enkele kennisinstellingen participeren aan het project.

Luc Vanheerentals 

take down
the paywall
steun ons nu!