De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven moet huiswerk wisselspoor overdoen
Opinie -

Leuven moet huiswerk wisselspoor overdoen

donderdag 17 december 2020 16:25
Spread the love

 

De Provinciale Omgevingscommissie heeft aan de Vlaams-Brabantse deputatie een vernietigend advies overgemaakt ten aanzien van de Leuvense collegebeslissing van 24 juli 2020 waarbij het aan het eigen autonoom gemeentebedrijf (AGSL) een bouwvergunning toekende voor de bouw van ’t Wisselspoor in de Centrale Werkplaatsen van Kessel-Lo. Diverse gevolgen (mobiliteit, luchtkwaliteit, schaduw, wind …) van het project werden onvoldoende onderzocht. Omwonenden tekenden tegen deze beslissing beroep aan waardoor het dossier bij de deputatie belandde. ’t Wisselspoor omvat verspreid over 11 bouwlagen 52 woningen, gemeenschappelijke ruimtes, een muziekschool, kinderopvang en een horecazaak. De nieuwe woningen situeren zich langs een straat die geleidelijk opklimt. Het complex, dat langs de Werkhuizenstraat gepland is, bereikt een maximale hoogte van 47,96 m, hetgeen vergelijkbaar is met het Provinciehuis.

Bij de voorstelling van het project medio 2019 was toenmalig Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck vol lof over deze hoogbouw. Dezelfde functies op een klassieke manier bouwen zou immers een oppervlakte vergen van 40.000 m2 of acht voetbalvelden. Alhoewel het AGSL 48 van de 52 woningen iets goedkoper als stadswoning verkoopt lopen de prijzen toch nog op tot meer dan 420.000 euro voor een appartement met 4 slaapkamers. Momenteel zijn reeds een 20-tal woningen gereserveerd. In het kader van het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning werden 27 bezwaarschriften ingediend waarvan sommige ondertekend werden door meerdere personen. Volgens de critici overschrijdt dit project op verschillende manieren de draagkracht van de omgeving. Er wordt met name gevreesd voor meer verkeershinder en -onveiligheid, luchtvervuiling, geluidshinder, hinderlijke schaduw, minder privacy … Ook de hoogte van het gebouw past volgens niet in deze ruimtelijke context met vooral kleinschalige bebouwing.

De Provincie Omgevingscommissie motiveert haar negatief advies met het argument dat het stadsbestuur “technische aspecten van het bouwproject zoals schaduw, wind, lucht, mobiliteit… onvoldoende onderbouwd werden waardoor niet correct kan ingeschat worden of de draagkracht van de omgeving niet zal worden overschreden”. “Door de uitzonderlijke hoogte zullen er effecten optreden die in een gangbare stedelijke context niet voorkomen waardoor de opmaak van gedetailleerde, goed onderbouwde studies zich opdringen”. Ook op vlak van verkeersafwikkeling bevat het dossier volgens de commissie onvoldoende onderbouwde informatie. De goede werking van het project is afhankelijk van ingrepen zoals kortparkeren, kiss and ride, fietsparkeren… maar deze aspecten werden nog niet concreet uitgewerkt zodat er geen waarborg is dat ze effectief zullen gerealiseerd worden. De commissie laakt tot slot het feit dat er geen milderende maatregelen voorzien zijn ten aanzien van de verwachte evolutie van de luchtkwaliteit. Ook de juridische basis is wankel. Voor deze omgeving werd nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Er is enkel een masterplan uit 2003. Hierin is voor deze plek een nieuwbouw met slechts vijf bouwlagen voorzien.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!