De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven help mee aan oplossing asielcrisis!

Leuven help mee aan oplossing asielcrisis!

vrijdag 16 december 2022 13:12
Spread the love

In het Europees Parlement in Straatsburg heb ik deze week van de Oekraïners, die er de Sacharov-prijs in ontvangst namen, bloedstollende verhalen gehoord over de vreselijke gevolgen van de actuele Russische genocide op het Oekraïense volk. We staan echter vrij machteloos tegen dit oorlogsgeweld dat momenteel miljoenen confronteert met angst en kou. Op nauwelijks 25 km van Leuven is er echter ook veel menselijke ellende waar we wel iets aan kunnen doen. Al een hele tijd slaagt ons land er niet in onderdak te bieden aan vele mensen – naast Oekraïners ook anderen die elders oorlogsgebieden ontvluchten – die hier asiel komen aanvragen. Vandaag de dag slapen hierdoor een onbekend groot aantal mensen in de bittere Brusselse koude.

Ik roep de rijke stad Leuven daarom op voor hen noodopvang aan te bieden en mee te helpen te voorkomen dat er zich dodelijke drama’s voordoen waarvoor wij ons lang zullen schamen. Zet het maandag op de agenda van de Leuvense gemeenteraad en werk oplossingen uit! Het is natuurlijk aan de federale overheid om asielopvang te voorzien, maar in noodsituaties moet elk bestuur zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als Leuven enkele maanden terug op korte termijn opvang kon voorzien voor honderden gevluchte Oekraïners, dan moet dit vandaag de dag ook kunnen voor asielzoekers uit andere landen. Groen eiste midden november in De Standaard bij monde van voorzitter Jeremie Vaneeckhout een spreidingsplan dat lokale besturen verplicht om asielzoekers op te vangen. Waarom doet Groen Leuven geen voorstellen om dit in de universiteitsstad vrijwillig te realiseren?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!