De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven gooit miljoenen euro van de belastingbetaler over de “paal”

Leuven gooit miljoenen euro van de belastingbetaler over de “paal”

vrijdag 11 mei 2012 18:21
Spread the love

Nieuwe verdwijnpalen in de Diestsestraat

De schepen van Openbare Werken, Dirk Robbeets kondigt fier in Het Laatste Nieuws van 11 mei 2012 de nieuwe verdwijnpalen in de winkelwandelstraat van Leuven aan. Er zullen ook nieuwe verdwijnpalen komen in de Vital Decosterstraat ter hoogte van de Fnac en ook in de Vanderkelenstraat ter hoogte van Museum M en het Ladeuzeplein. Op 15 juni 2012 worden ze officieel in gebruik genomen.

Oude verdwijnpalen die nooit gewerkt hebben

De schepen heeft ook meegedeeld “pas op, we hebben al verdwijnpalen op veel locaties, maar die functioneren niet naar behoren” Dit is wel zeer verbloemd uitgedrukt. Er bestaan er inderdaad al op “veel” locaties maar die hebben tout court nooit gefunctioneerd.

De eerste palen die ik gezien heb waren de twee aan de ingang van de Grote Markt, de kant van de Mechelsestraat (tegenover café De Lange Trappen). Deze palen zitten daar al veel jaren (±15 jaar). Gezien ik allergisch ben voor auto’s die rijden door de wandelstraten hield ik de palen goed in het oog. Deze palen waren dikwijls stuk. Ze werden tientallen keren gerepareerd maar zonder een blijvend succes. Een tijdje later werden ze niet eens meer gerepareerd en werkten dus niet meer. Toen heb ik contact opgenomen met het stadsbestuur en ze hebben me laten weten dat er een structureel probleem was en dat de palen niet konden gerepareerd worden.

Er stonden nog twee palen in de Vanderkelenstraat (één werd verleden maand uit de grond gehaald) en er staat nog één in de Savoyestraat kant Tiensestraat, nog drie palen staan er op de Oude Markt aan de Lavorenberg.

Als de schepen zegt dat er “veel” palen waren, zullen er ergens anders ook nog staan. Maar die palen zijn al vele jaren niet meer in gebruik.

Ik denk dat de aankoopprijs van deze “veel” palen, de plaatsingskosten door een aannemer en de talrijke, dure kosten van de reparaties een hoop geld gekost hebben op de kap van de belastingbetaler.

Nu gaat het stadsbestuur “nieuwe verdwijnpalen” plaatsen.

De schepen zegt daarbij “Op 15 juni worden ze officieel in gebruik genomen, al lassen we wel een gewenningsperiode in .Pas vanaf de herfst blijven ze constant omhoog staan”. Ik zal het in het oog houden.

Intussen is deze volledige in werking treding uitgesteld tot begin januari 2013.

Uiteindelijk komen er 16 nieuwe verdwijnpalen aan 20000 euro per stuk.

Gebouw Sint-Pietersziekenhuis, 11 verdiepingen, 30 jaar lang leeg

Leuven heeft ook honderden miljoenen weggegooid met de bouw, 30 jaar geleden, van een ziekenhuisvleugel van de Sint-Pieterskliniek, van 11 verdiepingen, voor 622 bedden, die echter nooit in gebruik genomen is. Dit gebouw was eigendom van het OCMW van Leuven en van de KULeuven. Bovendien bestaat de vleugel voor een groot deel uit asbest!

Dit gebouw werd opgericht tijdens dezelfde periode dat besloten werd het nieuwe ziekenhuis op de site van Gasthuisberg te bouwen.

Ik denk dat hier een grote planningsfout gemaakt werd door de hoge pieten van het OCMW en de KULeuven. De verantwoordelijken werden hierover nooit ter verantwoording geroepen. Daarbij heeft de Vlaamse Minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V) in 2006, 13,6 miljoen euro, het bedrag van de bouwsubsidies voor dit nutteloos gebouw, aan de eigenaars kwijtgescholden.

De machtigen en de rijken worden, zoals bij Dexia, beschermd voor vervolging.

Zie artikel van 16 juni 2006:
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gaqtos3l

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!