De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven discrimineert nachtwinkels

Leuven discrimineert nachtwinkels

zaterdag 21 april 2012 13:06
Spread the love

De burgemeester wil paal en perk stellen aan de “wildgroei” van nachtwinkels wegens overlast. Hij wil een vestigings- en uitbatingsvergunning invoeren voor de nachtwinkels. Hiermee wil hij een derde van de winkels sluiten en ook bepalen dat er minstens een afstand van 200 meter tussen de nachtwinkels moet zijn.
De meeste overlast is echter niet bij de nachtwinkels te vinden maar wel rond de cafés op de Oude Markt en rond de studentencafés in de Tiensestraat.
Als het niet wekelijks is, dan toch wel maandelijkse wordt er op de Oude Markt gevochten, mensen krijgen messteken, tieners vallen flauw of in coma door te veel alcohol. Er zijn regelmatig gespierde politierazzia’s op de Oude Markt.
Er is ook veel overlast in de Tiensestraat, waar 3 fakbars naast mekaar staan met soms honderden schreeuwende en drinkende studenten buiten op straat. Dus dronkenschap, nachtlawaai, wildplassen, gebroken glas, gevechten. Een echte nachtmerrie voor de omwonenden.
De meeste van de wekelijkse 50-100 overlastboetes(GAS) worden gegeven in de Tiensestraat en rond de Oude Markt.
Gezien het argument van de overlast niet helemaal juist is, vind ik dat deze regelgeving voor de nachtwinkels een ernstige schending van de regels van vrije markt is, namelijk de vrijheid om succesvol te ondernemen. Er zijn veel nachtwinkels omdat ze aanbieden wat de klanten vragen en daardoor zijn ze succesvol.
Het lijkt weer een vervolging van een specifieke groep van weerloze buitenlanders met “pest- regelgeving” en sluiting van winkels. Ik vind dit puur broodroof van zwakke buitenlanders.

En regelgeving die specifiek mikt op bepaalde winkels van buitenlanders van Aziatische afkomst lijkt me discriminerend.
Ik vraag me af of de ware reden van deze regelgeving niet een druk is van de machtige cafélobby die klanten verliezen en minder omzet hebben door de goedkope drank bij de nachtwinkels.

België werd schatrijk door de koloniale plundering

De Belgen waren ongewenst en illegaal in Congo, ze  hebben met wreed geweld een “wildgroei” van Belgische bedrijven  kunnen installeren. Ze hebben het land geplunderd door onderdrukking, martelingen, handen afhakken, slavernij, mensenhandel en massamoorden.
Onze rijkdom is een wrede diefstal die het leven gekost heeft aan 10 miljoen onschuldige burgers.
Koloniaal Europa blijft nog steeds ongestraft, ontkent nog steeds deze wrede misdaden tegen de mensheid en dus zijn ze nog steeds voortvluchtige massamoordenaars.

Vrije markt is de wet van de sterkste, diefstal door wreed geweld

België is rijk door haar machtige economie die alle zwakke landen, de oude Europese kolonies uitbuit. Door haar machtige economie kan België een “wildgroei” van Belgische bedrijven in de wereld opbouwen die de rijkdom en de bevolking van de wereld uitbuiten.
België, een klein land met 10 miljoen inwoners is sinds vorig jaar ‘s werelds grootste producent van aardappelproducten. En ook in andere sectoren zijn we in absolute termen machtiger dan bijvoorbeeld India met 1,2 miljard mensen. Zelfs de Europese koe met de EU subsidies die ze krijgt is rijker dan 3 miljard mensen. Dit is toch een wrede onrechtvaardigheid.
Als Tobback konsekwent is dan moet hij ook een regelgeving invoeren om met een derde de “wildgroei” van Belgische bedrijven in de wereld te verminderen o.a. Barco, Katoen Natie, Agfa-Gevaert, Jan De Nul, Solvay, Umicore, Omega Pharma…

Regelgeving om uitbuitingsmacht in te perken

De vrije markt moet wel gereglementeerd worden door de machtige economieën te beperken in hun uitbuitingsmacht zodat de zwakkeren ook iets kunnen verdienen.
Als Venezuela en Argentinië de “wildgroei” van de machtige Europese bedrijven in hun landen beperken dan staat de EU in rep en roer en schreeuwen ze moord en brand.

Nu dat de arme, uitgebuite mensen uit de gekoloniseerde landen naar hier komen, hun menswaardige leven verdienen in het zweet huns aanschijns, met een bescheiden succes, dan worden ze opnieuw onderdrukt en gediscrimineerd, het is puur broodroof van arme buitenlanders.

Leuven reglementeert de vrije markt door de zwakkeren te straffen zodat de sterken en machtigen nog meer winst kunnen maken.

Iedereen gelijk voor de wet, dezelfde regelgeving dus ook voor de cafés op de Oude Markt en in de Tiensestraat.

.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!