De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven, de schande van de foutieve verkeersborden in de wandelstraten

Leuven, de schande van de foutieve verkeersborden in de wandelstraten

vrijdag 10 januari 2014 11:07
Spread the love

 

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende ‘wandelstraat’ borden en ongeveer 30 borden staan al sinds veel jaren tegenstrijdig of er ontbreken einde of begin zone borden of ze staan verwarrend opgesteld.

De fietsers weten nog steeds niet of ze wel of niet mogen rijden langs de Diestsestraat.

Er heerst verwarring, gedoogbeleid of mogelijke willekeur in de wandelstraten van Leuven.

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

Ik heb 3 mails naar de politie gestuurd in nov./dec. 2012 maar ze antwoorden niet op de inhoud van mijn mails. In januari 2013 heb ik een klacht ingediend bij de Procureur des Konings die laat weten dat deze feiten geen misdrijf zijn.

In mei 2013 heb ik een mail naar de Vlaamse Minister van Mobiliteit, mevrouw Crevits, gestuurd maar ze zegt dat de burgemeester bevoegd is. Ik heb in juni 2013 een brief naar de ombudsdienst Leuven gestuurd.

In oktober 2013 heb ik de Stad voor de Vrederechter uitgenodigd voor een minnelijke schikking maar de Stad is niet komen opdagen.

Schending van het algemeen belang en de openbare orde

Omdat ik klacht ingediend heb bij de Vrederechter laat de Ombudsvrouw weten dat ze “mijn” klacht niet meer kan behandelen. Het is totaal krankzinnig, het gaat niet over “mijn” klacht of over “mijn” eigen belangen. Hier gaat over een overtreding van het algemeen belang en de openbare orde door de overheid. Het is toch de functie en de plicht van de Stad om toe te zien dat het algemeen belang gerespecteerd wordt. Het is te gek om los te lopen.

Waarom heeft een Stad die niet eens 3 verschillende borden eensluidend kan opstellen in de wandelstraat zone, wel 9 verschillende borden opgesteld?

Ik vind deze foutief geplaatste borden in de wandelstraten een ernstige overtreding van de verkeersregels, een ernstige overtreding van het algemeen belang en de openbare orde.

Wie kan zorgen dat de borden in de wandelstaten van Leuven op een correcte en eensluidende manier opgesteld worden?

Straffeloosheid voor hardleerse bestuurders

Op 7 November 2013 heb ik nog een mail van 5 bladzijden lang naar de politie gestuurd.

Waarom geeft de politie geen boete aan de Stad?

Deze straffeloosheid tegenover de nalatigheden van de Stad geeft een slecht voorbeeld aan de burger en is onrechtvaardig tegenover de zwakke burger die wel GAS- en andere boetes krijgt voor kleine overtredingen.

In hun communicatie via de media tonen sommige bestuurders zich arrogant en minachtend tegenover de burger, ze moeten altijd verwijzen naar de stok achter de deur voor de hardleerse burger.

Leuven is een nalatige en een hardleerse overheid in verband met de verkeersborden in de wandelstraten en ook in verband met de foutieve, onbeheerd achtergelaten en voetgangers hinderende borden van aannemers en stadsdiensten en toch blijven ze ongestraft. De overheid maakt ook fouten maar ze heeft de macht haar eigen fouten te verbloemen, terwijl ze de burgers blijft afkafferen.

Ik vind dat de burgemeester en de bevoegde schepen minstens een gepeperde GAS-boete zouden moeten krijgen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!